20. 3. 2014

Kostel pro Bigy


Příběh kostela

Kostel Svaté Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem celého kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Nyní má šanci proměnit se v duchovní prostor Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá. Před více než čtyřiceti lety byl z kostela odstraněn původní mobiliář, aby byl posléze nahrazen regály na archiválie, které jej v průběhu času zcela vypinily. Prostor de facto zmizel. Po dlouhé a usilovné práci byly stohy papírů vyklizeny, odstěhovány byly i patrové regály. Prostor se znovu objevil. Trochu zvetšelý, zaprášený, smutný, avšak s nadějí, že do něho brzy vstoupí nový duchovní život.

Návrh obnovy kostela

Kostel je zapotřebí nejenom stavebně opravit, ale i nově potvrdit jeho nespornou kvalitu, učinit jej opět zajímavým pro mladé oči studentů. K tomu, aby mohl znovu sloužit liturgickým účelům, ale i pro potřeby rozličných školních kulturních akcí, bude zapotřebí ještě mnoho vykonat: pořídit základní liturgické prvky jako oltář, svatostánek, ambon, nádobu na svěcenou vodu, kříž či kvalitní lehké stěhovatelné židle. K viditelné proměně je však také nutné zdokonalit stavební stav kostela a jeho interiéru vtisknout pečeť nového ducha. Stavební úpravy budou spočívat zejména v obnově propojení kostela s gymnáziem a v opravě místy prohnuté konstrukce podlahy. Aby se kaple dala celoročně využívat dětmi a studenty, potřebujeme zabudovat podlahový vytápěcí systém, na který se znovu pečlivě uloží původní dlažba. Výmalba kostelů měla vždy ambice dosahovat nadreality, být odkazem k tomu, co nás přesahuje. V našem kostele byla použita podmanivá barevnost. Do repertoáru těchto symbolů patřilo i používání zlata, ne pro deklaraci bohatství, ale pro jeho nezastupitelnost v zobrazení nekonečnosti a absolutní záře. Rozhodli jsme se pro použití zlata k zprostředkování absolutního světla, stejně jako jej používali malíři středověkých ikon pro vyjádření nebeské slávy. Pravidelný rastr utvořený ze čtverečků 8x8cm plátkového zlata dodá prostoru kostela zcela nový moderní ráz a řád, aniž by původní řád negoval. Na vrstvě staršího řádu vznikne řád nový, pevnější.

Žádné komentáře:

Okomentovat