17. 10. 2013

Přednáška / Miroslav Šik


Výstava A nyní ANSAMBL!!! představuje výzvu architektům, stavitelům a úřadům, aby na městský design a architekturu pohlíželi jako na kolektivní, vyvíjející se a na dialogu založené umělecké dílo, a v souladu s tím jednali. V prostorách galerie Domu umění je vystaveno odpovídající vizuální prohlášení v podobě velkoformátových tisků. 

Galerie současného umění a architektury - Dům umění Č.Budějovice / Kurátor DU: Michal Škoda
Zahájení výstavy ve čtvrtek 17.10. 2013 od 18.00 / Výstava potrvá do 17.11. 2013

Ve čtvrtek 17.10. proběhne v klubu Horká vana / Česká 7 /  od 16.30 autorova přednáška


POZOR ZMĚNA !!! PŘEDNÁŠKA V KD SLÁVIE !!!

Tři švýcarské architektonické ateliéry, které již léta propagují přístup k městské architektuře založený na architektonickém souboru / ansamblu / a atmosféře, se zde podílejí formou spolupráce tak, že spojily obrazy svých vlastních budov a projektů a vytvořily tak architektonický soubor ve stylu koláže. Autory jsou architekt a univerzitní profesor Miroslav Šik a kolegové architekti Knapkiewicz & Fickert z Curychu a Miller & Maranta z Basileje.

Instalace tohoto projektu prostřednictvím své funkce a nálady, kterou evokuje, vstupuje do jistého dialogu se svým bezprostředním okolím. Pochopit charakteristické rysy a identitu běžné lokality, dovolit jim proniknout jakoukoli novou konstrukcí a smíchat staré s novým, které dovede ke vzniku nového živého souboru: toto vše vyžaduje značnou dávku empatie, vysokou odbornost v architektuře a důkladnou znalost místních historických a architektonických tradic. Navržení nových jednotek v rámci stávajícího architektonického souboru / ansamblu / si nevynucuje napodobování daného urbanistického vzoru, ale místo toho požaduje interpretaci lokality na pozadí minulých a prověřených řešení, uměřenou modernizaci a využití neobvyklých prvků dodávajících příchuť atmosféry celku. Cílem je vytvořit architektonický soubor se silným prostorovým efektem a výraznou náladou, který přemění směs individuálních budov vyrostlých v průběhu historie do uspořádaného celku. Takovýto přístup k designu a architektuře umožňuje současnou a zároveň kontinuální formu městské výstavby a to mimo modernismus a postmodernismus. Pokud je na druhé straně prvek dialogu opominut a pokud se užitým přístupem stane módní prvek a hvězdná architektura, může být výsledek na pohled krásný a efektní, ale bude stát osamoceně a bez vztahu ke svému okolí. Místo uspořádaného souboru se souhrn těchto budov stává chaosem a paradoxně dalším krokem ke globální jednotvárnosti.

Miroslav Šik / 1953 / je architekt českého původu, syn významného českého ekonoma. V roce 1968 emigroval s rodiči do Švýcarska, kde žije a pracuje dodnes. Je žákem Alda Rossiho na ETH v Curychu. Na této škole zůstal, zabýval se zkoumáním švýcarské architektury v době 2. světové války a asistoval u prof. F. Reinharta. Formuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu a snažící se propojit staré s novým. Na počátku osmdesátých let založil v Curychu vlastní studio a v letech 1990 – 92 učil na FA ČVUT v Praze, kde ovlivnil generaci mladých českých -architektů. Někteří z nich založili skupinu Nová česká práce / M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus, J. Šépka, J. Matula …/ Po Praze působil M. Šik na EPF Lausanne a v roce 1998 získal profesuru na ETH Curych.

Šikova teorie analogické architektury získala postupně velký ohlas i respekt. Architektura by podle něho měla být v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů. Autor patří mezi nejrespektovanější postavy současné mezinárodní scény. Vedle řady realizací ve Švýcarsku a vlastního domu v Čechách / Třeboň / má za sebou několik výstav napříč evropskými metropolemi a po dlouhé době se tímto projektem představuje v České republice. Své teorie a názory publikoval v nespočtu mezinárodních archit. časopisech a vydal několik knih, jako například Analoge Architektur / česky 1990 /, Altneu nebo v loňském roce u příležitosti benátského bienále vlastní monografii. Výstava “A nyní Ansambl !!! “ s velkým úspěchem zastupovala Švýcarsko na 13. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2012, kam byl Miroslav Šik jmenován, aby se autorsky ujal této reprezentace.

Projekt, který vytvořil se svými přizvanými kolegy, nyní představuje ve speciálně upravené podobě /přímo pro dané prostory/ v Galerii současného umění a architektury českobudějovického Domu umění.Foto: Martin Tůma


Žádné komentáře:

Okomentovat