19. 1. 2012

O spolupráci města s fakultou architektury I.S Fakultou umění a architektury v Liberci občas spolupracují některá česká města na zadávání studentských prací (např. Liberec, Semily, Hradec Králové, Litomyšl, Litoměřice). Často získávají množství zajímavých návrhů, některé blíže k realitě, některé velice vzdálené. Všechny jsou však pro města důležitým podkladem pro případnou budoucí realizaci, či minimálně kvalitní analýzou současného stavu a potenciálu konkrétního místa. A téměř zadarmo (většinou tzv. tužkovné).


Včera proběhly obhajoby studentských projektů v ateliéru architekta Zdeňka Fránka a byly zde k vidění i projekty do Litomyšle. Obhajob se na pozvání architekta Fránka (autor kostela v Litomyšli) zůčastnil i starosta Litomyšle Michal Kortyš a vedoucí oddělení rozvoje z odboru rozvoje a investic Antonín Dokoupil (kdo byl na nedávné diskuzi v Horké vaně, tak ví). Architekt Antonín Novák (autor nového bazénu v Litomyšli) dokonce na chvíli přerušil obhajoby svého ateliéru, aby mohl s potěšením studentům vysvětlit, kdo že to přijel. Oba pánové měli spoustu podnětných dotazů, protože se architekturou zabývají. Studenti byli překvapeni.Na závěr znění školního zadání ze září 2011, které by mohlo být takovým malým návodem pro naše zástupce města:

...do mozaiky Litomyšle
Tématem ateliéru jsou různé problematické místa města Litomyšle. Na začátku semestru nám zástupci města představí místa, která považují za problematická, ty si také prohlédneme na místě samotném. Každý student bude řešit jedno místo či objekt.
Cílem ateliéru je vytvořit model názorně ilustrující možnosti zásahů v současné městské struktuře a názorně ilustrovat potenciál konkrétních míst. Je bezesporu výzvou pracovat ve městě, které je považováno za jedno z nejpřívětivějších míst pro současnou architekturu.Foto / Hana Davídková
Text / Tomáš Zdvihal

Žádné komentáře:

Okomentovat