20. 1. 2012

O spolupráci města s fakultou architektury II.

Dalším příkladem spolupráce města a univerzity je projekt Vize pro Liberec. Jedná se o strategický materiál, který analyzuje současný stav města. Architekti se ve spolupráci s ekonomy, sociology, ekology a odborníky z dalších profesí snaží o syntézu jednotlivých pohledů a vytvoření komplexní a ucelené vize. Tato vize by měla být stabilním bodem v současném politickém systému, který je ovlivněn 4 letým volebním obdobím.Vpodstatě se jedná o prostorový plán, který není svázán metodikou tvorby ÚP, ale je postavený na reálném vnímání města jeho obyvateli a jejich životní zkušenosti. Také proto je mnohem srozumitelnější veřejnosti a samozřejmě využívá moderní způsoby prezentace (vizualizace, grafy, 3D modely namísto dvourozměrné mapy). 

Město České Budějovice by mělo do roku 2015 zpracovat nový ÚP. Takováto analýza představuje roční práci a investici zhruba 1 milion korun. Jenom díky analytickému přístupu dokážeme odpovídat na základní otázky PROČ ? JAK ? CO ? 

Jakýkoliv jiný postup bude pouze prodlužovat současný, trvale neudržitelný stav. Více na

http://www.vizeliberec.cz/index.php?stranka=o_projektu 

Text / Mirek Vodák

1 komentář:

  1. Město Praha včera zastavilo přípravu územního plánu podle stávajích norem a rozhodlo se vydat právě cestou zjednodušených prostorových struktur, kde v legendě místo 50 barev používáte 5. České Budějovice mají tu samou volbu.

    OdpovědětVymazat