18. 1. 2012

O architektonické soutěži na dostavbu radnice (1997)V roce 1997 město České Budějovice vypsalo jednu z mála architektonických soutěží - na dostavbu radnice. Město muselo mít jasnou vizi vysoce kvalitní architektury v historickém jádru, protože vyzvalo pět ateliérů charakteristických svým výrazným rukopisem, v podstatě českou architektonickou špičku. Josefa Pleskota, Alenu Šrámkovou, Ivana Kroupu, Atelier 8000 a tehdy ještě D.A. Studio Martina Rajniše.

D.A. Studio nabídlo spolupráci architektům Zdeňku Jiranovi a Michalu Kohoutovi. Alena Šrámková byla posunuta z prvního na druhé místo, protože její návrh smlouvy neodpovídal soutěžním podmínkám. Soutěž vyhrál tým Josefa Pleskota. Architekti Jiran s Kohoutem odevzdali soutěžní návrh po termínu a byl tak hodnocen mimo soutěž. Porota se však shodla, že byl návrh nejlepší a nejspíše by vyhrál (v porotě mimochodem seděli architekti Roman Koucký, Emil Přikryl, Petr Hrůša, Hana Urbancová, Jan Jehlík, či JUDr. Jiří Plos a samozřejmě primátor Miroslav Beneš). Rada města se nakonec rozhodla nerealizovat vítězný návrh, ale návrh Jirana s Kohoutem. Dostavba byla dokončena v roce 2000. Získala GRAND PRIX Obce architektů 2001 za rekonstrukci, cenu PRESTA 2000, Prestižní stavba Jižních Čech 1996-2000 a byla k videní na výstavách v Praze, Brně, Krakově či Londýně.

1. cena: Josef Pleskot, Petr Lacko, Radek Lampa, Pavel Rydlo, Filip Tittelbach

Za zmínku stojí především uvažování o městském kontextu: "Pro návrh jakékoli stavby v historickém jádru Č. Budějovic je nemyslitelné nemít na paměti zakladatelskou přemyslovskou geometrii, která je sama o sobě vrcholnou a jedinečnou památkou. Vše je jí podřízeno a vše se od ní odvíjí. Také archeologické vykopávky v radničních dvorech potvrzují absolutní podřízenost minulých staveb Hirzovu řádu. Zdá se tedy samozřejmé vztyčit na jejich stopách zdi nového domu.

Z hodnocení poroty: Návrh splňuje ve všech směrech požadavky soutěže. Podstatou řešení je vytvoření přidané, relativně autonomní struktury s maximálně čistými provozními vztahy odpovídajícími myšlence otevřeného, demokratického úřadu. Architektonické řešení je suverénní a ryze současné.


2. cena: Alena Šrámková, Jan Hájek, Petr Hájek, Tomáš Koumar

Z hodnocení poroty: Hlavní myšlenkou je dostavba areálu radnice do celistvého silného tvaru a dotvoření obrazu "srdce města". Stávající objekt je zde chápán jako partner a jeho dostavba jako další vrstva v samozřejmých a logických přeměnách organismu radnice. Jako diskutabilní se jeví akcentování meditativní atmosféry na úkor přehlednosti provozu úřadu.3. cena: Ivan Kroupa, Tomáš Novotný, Radka Exnerová, Miro Kurčík

Z hodnocení poroty: Návrh zásadním způsobem redukuje provoz úřadu a záměr města interpretuje prostřednictvím minimálního ušlechtile ztvárněného objektu. Idea domu jako "kusu nábytku" je v tomto konkrétním případě považována za nevhodnou, a to jak z hlediska organizace provozu úřadu, tak z hlediska postavení radnice ve městě. Porota oceňuje mimořádný kultivovaný projev autorů. 


 
Návrh Atelieru 8000, Jiří Střítecký, Martin Krupauer, spoluautoři E. Kozderová, E. Šejvlová, O. Kalnászy

Z hodnocení poroty: Z hlediska přínosu do diskuze o dostavbě a provozu radnice považuje porota návrh za hodnotný. Dostavba areálu je nahrazena rozsáhlou novostavbou v celé hloubce radničního bloku. 

Zvláštní cena: Zdeněk Jiran, Michal Kohout, spolupráce J. Zima, L. Sladký, J. Hejnicová, M. Buřičová, P. Gaier

Z hodnocení poroty: Návrh byl odevzdán po termínu, a proto byl posuzován mimo soutěž. Autoři s minimálními prostředky a minimálním zásahem do stávající struktury vytvářejí nové kancelářské prostory, organizují provoz, scelují a zjednodušují současnou komplikovanou situaci. Účinnost těchto zásahů je vysoká. V tom je mistrovství jejich práce. Zahrnutí návrhu do soutěže by jistě pro jeho kvality ovlivnilo pořadí oceněných projektů. 

Nejprve jasná vize špičkové architektury pro veřejnou budovu, následně architektonická soutěž a na závěr velmi kvalitní, mnohými oceňovaná a publikovaná stavba. Otázka zní: Proč se za posledních 10 let konala v Českých Budějovicích jediná architektonická soutěž?


Text a obrázky soutěžních návrhů / časopis Architekt 1997, č.13

Text / Tomáš Zdvihal

3 komentáře:

  1. Mimochodem, všimněte si vzhledu náměstí na úvodní fotce. Žádná auta. Není to zas tak dávno

    OdpovědětVymazat
  2. U posledného návrhu je věž mnohem vyšší, než se později realizovala, měla být vidět z náměstí a symbolizovat novou demokracii (třetí věž ve městě vedle kláštera a Černé věže)

    OdpovědětVymazat
  3. ty auta, to je mazec. ještě před 10 let náměstí bez aut! nevěřil bych. Věřím, že za 10 let už bude opět bez aut!

    OdpovědětVymazat