4. 6. 2012

Škorna Vodňany / David Pavlišta, Jiří Žid

Škorna Vodňany / David Pavlišta, Jiří Žid / KADLAS PAVLIŠTA ARCHITEKTI

Revitalizace koupaliště na malém městě. Navrhujeme obnovu rybníka. Navrhujeme zmenšení a rekonstrukci koupaliště. Navrhujeme demolici jednoho domu a stavbu jednoho domu. 2. Místo v soutěži o cenu Petra Parléře. Finalista soutěže YAA 2011.

V současném stavu je řešené území oplocený prostor uprostřed čtvrti jižního města (Vodňany II), kde bydlí 2/3 obyvatel města. Tato čtvrť je oddělena bariérou železniční tratě od historického centra města.  Název oblasti Škorna je pozůstatek po rybníku Škorna, který byl v době výstavby panelového sídliště přebudován do dnešního stavu koupaliště. Koupaliště je svou rozlohou předimenzované. Díky vysokým nárokům na údržbu takové plochy je zchátralé a neoblíbené. Místo je důležitý bod oblasti Vodňany II, ale fungující koupaliště potřebuje plot. Ten vyvolává odpor toto místo používat i touhu se za plot dostat.


Území Škorny chápeme jako přirozené centrum čtvrti Vodňany II, které se musí doplňovat s historickým centrem a nebude mu konkurovat. Proti serióznímu historickému centru, které má zejména obchodní a společenský význam, si na Škorně hrají děti, chodí se tam na pivo, někteří odvážlivci se tam chodí koupat, nejlepší podmínky pro to ale nemají. Tyto funkční aspekty neměníme, pouze pro ně vytváříme lepší podmínky. Díky (dnes již zčásti prostupnému) oplocení vytváří Škorna bariéru v území a neformální centrum  Vodňan II se proto zčásti přesouvá před místní supermarkety.

Dominantním prvkem v území je alej vedoucí po hrázi dřívějšího rybníka. Tuto považujeme za nejsilnější architekturu v okolí a v návrhu jí zcela respektujeme. Po hrázi rybníka vede pěší cesta spojující centrum města s výletním místem Lázeň (dnes restaurace a kaple), kde začíná velkorysá barokní osa na poutní kostel Lomec. Širší krajinné souvislosti lze najít i na severním okraji města – velkoryse komponované rybníky a vyvýšený bod, na kterém město dle strategického plánu počítá s výstavbou rozhledny.

Tuto pěší osu podtrhujeme nejen formálně (113m dlouhou hmotou), ale i funkčně (koupaliště, občerstvení, půjčovna lodiček). Vytváříme další důležitý bod na zřejmé výletní trase.

Žádné komentáře:

Okomentovat