17. 6. 2012

Koaliční smlouva 2012


Vážení zastupitelé,

myslím si, že se koaliční smlouva v těchto bodech nenaplňuje 
a protože jste tam podepsaní, měl bych dvě naprosto jednoduché otázky: 

1/ PROČ SE NEPLNÍ ? 2/ KDY SE ZAČNE PLNIT ?

V souvislosti s projektem Centra halových sportů za 269 (zdroj iDnes) milionů se také chci zeptat, zda je Váš dosavadní postup (zde) v souladu s otevřeným a průhledným systémem zadávání veřejných zakázek.

Děkuji za odpověď. Ing. Arch. Miroslav Vodák

PS. Ve volebním programu politických stran se objevují následující fráze:

HOPB / U všech rozvojových ploch bude město důsledně využívat veřejné soutěže, jejichž předmětem bude koncepční návrh využití území, vzhled a rozsah plánované zástavby. Budeme bránit znehodnocování příměstské krajiny a nebudeme podporovat růst města za jeho přirozenou hranici.
 
ODS / Vytváříme kompetenční týmy a spolupracujeme se špičkovými akademiky, zkušenými ekonomy a lidmi z praxe. Dokážeme dohlédnout dále, než je jedno volební období.
 
ČSSD / Vzhledem k systémovým problémům usilovat o vytvoření funkce městského architekta. Vytváření podmínek pro snižování dopravního zatížení města. Aktualizaci územního plánu města.

TOP09 / Ukončíme nekoncepční a chaotický rozvoj města a odpolitizujeme územní plánování. Funkce hlavního architekta města bude obsazena na základě výběrového řízení a bude se jednat o funkci nepolitickou.

2 komentáře:

 1. 30. CERVNA 2011 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

  Vystoupil občan, konkrétní fyzická osoba, který informoval, že je architekt. Vyjádřil se k projektu sportovní haly, kdy jej považuje za zvláštní a poukazuje to na dlouhodobou strategii nebo koncepční plánování týkající se architektury v ČB. Za jednoznačnost tohoto přístupu považuje to, že slovo architektura není obsaženo ve strategických plánech města nebo kraje. Dále se vyjádřil k tomu, že zde neexistuje dlouhodobá strategie, koncept,studie proveditelnosti ani žádný dokument týkající se sportovní hal. Uvedl, že posledních 10 let architektonické soutěže neprobíhají tak, jak by měly, a architektura se škrtá jako první, kdy jako důvod se uvádí nedostatek času, finančních prostředků. Možnost řešení architektonické soutěže prezentoval na katalogu soutěžních návrhů na městskou sportovní halu v Kuřimi, který obsahuje 72 návrhů. Uvedl, že termín typová sportovní hala skutečně neexistuje. Na závěr uvedl, že sportovní hala pro zhruba 3000 diváků stojů 200 mil. Kč a uspořádání soutěže by stálo 2 mil. Kč. Bylo by na výběr ze 70 návrhů. Doporučil posečkat na hlavního architekta, který by věc mohl vyjasnit lépe.

  OdpovědětVymazat
 2. Z webu mesta: Koalice též průběžně vyhodnocuje, jak se jí tyto cíle daří naplňovat:

  Územní rozvoj:
  - Jasná koncepce územního rozvoje a jeho promítnutí do územního plánu;
  o Negativní stanovisko města k výstavbě rodinných domů bez zajištěné infrastruktury.
  o Rada v roce 2011 nedoporučila žádnou změnu územního plánu, který by byl na úkor zeleně nebo komplikoval dopravní situaci ve městě.
  - Architektonicko-investorská soutěž na novou podobu Mariánského náměstí
  o Zatím projednávána na politické úrovni, v přípravách.
  - Zapojení široké veřejnosti do aktualizace územního plánu města;
  o Územní plán aktualizován podle nového stavebního zákona, zásadní změny medializovány s přizváním veřejnosti k projednávání.
  - Zřízení nepolitické funkce útvaru městského architekta;
  o Zřízen útvar architekta, účastníci výběrového řízení na městského architekta však nesplňovali požadavky; bude se hledat dále patřičná osobnost.

  OdpovědětVymazat