27. 3. 2013

Centrum halových sportů / Echorost

Soutěžní návrh na Centrum halových sportů od atelieru Echorost / Jaroslav Hulín, Jiří Pavlíček

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Centrum halových sportů je navrženo tak, aby jej bylo možné v budoucnosti rozšířit o tréninkovou halu (fáze II). Obě haly potom tvoří jeden celek a lze je možné využít zároveň pro pořádání turnajů, ale také, díky dvěma foyerům i nezávisle pro dva různé programy. Tvar haly je vygenerován pomyslným vyfukováním nadbytečného objemu. Tvar a zalomení schodiště odpovídá rozdílnému charakteru vstupů a aktivit v okolí stavby. Jednoduchost a hospodárnost architektonického řešení odpovídá požadavkům zadání. Jak v exteriéru, tak v interiéru je navržen neutrální utilitární prostor, rámec, který se až obydlením a využitím může proměnit v místo s vlastním duchem.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Nové centrum halových sportů má ambice rozvíjet potenciál svého okolí – parku v těsném sousedství městského centra. Odpadní suť z bourané původní haly může být využita pro terénní úpravy, které v rámci soutěžních podmínek soustřeďujeme na vymezené území. Velkorysé schodiště, svah, tribuna povyšují relativně běžnou a hospodárnou halu na městský multifunkční objekt, jaký si České Budějovice zaslouží.

Šikmé plochy, schodiště a rampy mají schopnost aktivovat svoje okolí a iniciovat širokou škálu využití prostoru. Šikmá plocha opery v Oslu slouží nejen jako piazza před operou, ale také jako jeviště a hlediště zároveň. Při zvláštních příležitostech mohou sledovat až tisíce diváků představení na mobilním jevišti, které před diváky přijíždí na lodi. Schodiště centra halových sportů hraje roli jak při kulturních akcí, kdy uvádí hosty do vstupního foyeru, tak při běžném provozu haly, kdy funguje jako tribuna a hlediště doplňující navržené volnočasové aktivity v okolí haly, jako například volejbalová nebo basketbalová hřiště, plochy pro cvičení pod širým nebem, trávník pro malou kopanou nebo U rampa. Volnočasový prostor kolem haly může být měněn, upravován. Navržené schodiště společně s možnými poloveřejnými prostory haly vždy poskytne rámec a zázemí pro tyto aktivity.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ, KONSTRUKCE, MATERIÁLY

Tvar a konstrukce haly odpovídá omezeným investičním nákladů. Ocelová příhradová konstrukce se přizpůsobuje prostorovým nárokům jednotlivých funkcí. Fasádní panely z cementovláknitých strukturovaných desek jsou zvoleny opět s ohledem na omezené investiční náklady. Jediná luxusní věc navíc – velkorysá tribuna obíhající halu. Z důvodu multifunkčního využití byla část sportovní (východní) tribuny navržena jako teleskopická. Rozsah flexibilních prvků byl ale s ohledem na velmi omezený ze tří stran – je v podstatě skládka čisté stavební suti povrchově upravená do tvaru schodiště a představovala by nemalé investiční úspory při odvozu suti. V celé hale je navržen dostatečně kapacitní vzduchotechnický systém. Dva výtahy na západní straně zajišťují pohyb VIP hostů a osob s omezenou pohyblivostí. rozpočet a minimalizaci provozních nákladů omezen na nezbytně nutný počet.

PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hala má dva odlišné způsoby provozu – kulturní, se vstupem od hlavního parkoviště ze západu a sportovní, s bočními vstupy směrem z centra ze severu a z jihu. Západní a východní foyery jsou propojeny rozšířenou chodbou na jižní straně haly, která přirozeně lemuje síň slávy a prostor občerstvení. Tribuny jsou řešeny s ohledem jak na víceúčelové využití, tak s ohledem na úsporu provozních nákladů. Flexibilní prvky tribuny jsou omezeny pouze na několik prvních řad sportovní (východní) tribuny tak, aby bylo možné v hlavní hale pořádat zápas ve florbalu či házené nebo kulturní akci s dostatečnou diváckou kapacitou.

Díky venkovnímu schodišti je pohyb diváků a účinkujících (sportovců, umělců) jednoznačně provozně oddělen. S rozdílnými charaktery foyerů lze předpokládat velmi rozdílné zážitky a atmosféru haly při rozdílných příležitostech.


http://echorost.com/

Žádné komentáře:

Okomentovat