14. 10. 2015

Plavecký bazén Písek / 1.místo / Projektil

Vítezný návrh na nový plavecký bazén v Písku od ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu objektu plaveckého bazénu, včetně jeho wellness části, venkovní plochy a okolního parteru s doporučením dodržení daného upřesňujícího zadání / viz ČKA

Město Písek / 05. 2015 - 08. 2015 / Počet odevzdaných návrhů: 23 / Ceny a odměny celkem (v Kč): 970 000 ,-

Řádní členové poroty : Ing. arch. Aleš Papp (nezávislý porotce) Ing. arch. Jaromír Kročák (nezávislý porotce)  Ing. arch. Radovan Smejkal (nezávislý porotce)  Mgr. Eva Vanžurová (závislý porotce - starostka města) Ing. arch. Petra Trambová (závislý porotce - zastupitelka a radní města)

Náhradníci poroty: Ing. arch. Jan Bouček (nezávislý porotce) Ing. arch. Marta Slámová (nezávislý porotce) JUDr. MBA. Josef Knot (závislý porotce - místostarosta města) Ing. arch. Laura Jablonská (závislý porotce - členka komise města pro urbanismus a architekturu)

Přizvaní odborní znalci: Ing. Michal Kovařík (doprava) Ing. Roman Drnec (provoz, technologie) Ing. Milan Šmíd (provoz, technologie) Ing. Petr Matoušek (investice)

2.01. Zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území.

Objekt / Za hlavní úkol pro umístění stavby považujeme, stejně jako zadavatel, přetvoření současného otevřeného prostoru na intimní prostředí pro koupel a rekreaci. Zejména pak odclonění od hluku dopravního průtahu městem. Logicky si pro stavbu areálu bazénů vybíráme jižní svah skloněný od Burketovy ulice k předprostoru Hotelu Otava Arena a vstupům do sportovních areálů. Inspirujeme se plovárenskou převlékací šnekovou kabinou. Zavineme prostory venkovních i vnitřních bazénů do ulity. Vytváříme na jižním svahu spirálovitou zeď. Na jejím konci - jižní straně umísťujeme objekt plaveckého bazénu. Do vnitřní zahrady umísťujeme bazény venkovní. Pevnou stěnou se objekt jasně vymezuje k okolí. Stěna zároveň uvnitř vytváří intimní prostředí. Vymezení musí být jasné a pevné.

Parter / Nutnost vytvořit minimálně 200 parkovacích míst a 6 míst pro autobusy s důrazem na nízké investiční náklady si vynucuje plošný zábor území. Dle přiloženého výpočtu dopravy v klidu (vychází opravdu velké číslo – viz příloha tab. 01) a po dohodě s dopravním inženýrem definujeme zástupnost jednotlivých funkcí (především atletického a fotbalového stadionu) a navrhujeme jako součást investiční akce Bazénu (pouze pro provoz bazénu by stačilo mnohem méně parkovacích stání) 200 míst pro osobní automobily a 6 stání pro autobusy, které jsou lokalizovány blízko vstupu na sportoviště. Stání pro automobily jsou umístěna podél příjezdových komunikací a na ploše mezi objektem bazénu a fotbalovým /atletickým stadionem. Hlavní vjezd je připojen na silnici II/139 – ulici Burketovu. Zde je možné osadit závoru. Variantně jsme navrhli také podélná stání na upravené komunikaci, která navazuje na ulici Dukelskou. V dopravní špičce tak může dojít k lepší distribuci automobilů. Parkovací stání jsou vždy navržena v kombinaci s osazením stromové linie, která pomáhá definovat sdílený prostor. Řešené komunikace a plochy pro parkování mají pak podobu obytné ulice, kde auta respektují pohyb chodců. U řady rekreačních letovisek je tento princip sdílení dopravních ploch chodci a automobily běžný. Vstupní prostor do bazénu a venkovního areálu jsme orientovali naproti vstupu na fotbalový stadion. Mezi těmito vstupy také zachováváme největší volnou plochu, jelikož zde předpokládáme nejintenzivnější pohyb pěších. Podél jižní fasády bazénu je plocha pouze pro pěší. Stejná plocha je podél fasády hotelu Otava Arena, kudy vede prodloužená osa předpokládaného průchodu pod silničním průtahem a kolejovým tělesem, vedoucím na výstaviště.

Vstup do objektu /
Z předchozího textu je zřejmé, že většina plochy veřejného prostoru je určena dopravě v klidu. Je tedy nutné vytvořit filtr, který zklidní a definuje nástupní prostor do plaveckého bazénu. V kontextu našeho konceptu převlékacího šneka nám při vstupu do spirály (mezi zahradní zdí a objektem bazénu) vzniká nástupní prostor. Je to prostor pro návštěvníky bazénu. Povrch je dlážděn, ovšem pro automobily není pojízdný. Návštěvníci sem mohu dojet na kole, které zde pohodlně zaparkují. Z tohoto veřejného prostoru vidíme do vstupní haly a nahlížíme do areálu zahrady venkovního koupaliště. Jsme již uvnitř areálu.
2.02. Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby.

Objekt / Důvod zvoleného řešení vychází z podstaty intimity koupání, a uzavřenosti objektu a zahrady venkovního areálu vůči okolní zástavbě. Nejsme totiž na kraji města v romantické krajině. Svahování a proměnná výška zahradní zdi jsou komponovány tak, že je možné z vnitřní zahrady vidět Hradišťský vrch. Nejbližší krajinu a okolní přírodu. Pevný výraz budovy bazénu a zdí areálu venkovního koupaliště je zjemněn vlnitým reliéfem na fasádě (štuková úprava) a řadou kulatých oken. Okny komunikuje prostor koridoru vnitřních šaten s okolním světem. U relaxačního bazénu je možné okny vykukovat ven z atrakce horolezecké stěny. Kulatá okna přivádějí denní světlo také k dětskému výukovému bazénu. Vstoupíme li do areálu, bíle vlnité stěny se změní ve stěny obložené dřevem. Obložením vnitřních stěn zdí, objektu převlékacích kabin určených pro venkovní areál (který definuje hranici vstupu do venkovního areálu), západní vstupní a severní celoprosklené fasády objektu krytého bazénu, přírodním dřevem vytváříme měkkou intimní, plovárenskou atmosféru.

Krytý bazén / Z předprostoru budovy vstupujeme do vstupní haly bazénu. Skrz skleněnou stěnu vstupní haly vidíme prostor bazénové haly. Plavce. Družstva. Závodníky. Diváky. Jako divák se mohu hned ve vstupní hale občerstvit, jak jídlem a pitím, tak i pohledem na specifický ruch kolem bazénů. Pokud chci dojít na tribunu, projdu kolem recepce a vyjdu po schodech na nejvyšší úroveň tribuny. Při závodech je mobilní zábrana mezi mokrým a suchým provozem tribuny hned u první řady, kapacita hlediště je 200 diváku. Při běžném provozu je možné zábranu posunout a používat první stupínky pro plavce.

Jako návštěvník – individualista, s dítětem či rodinou si koupím vstupenku, respektive čip a mohu si vybrat tarify: plavecká hala; plavecká hala + výukový bazén; plavecká hala + relaxační bazén; plavecká hala + relaxační bazén + wellness; plavecká hala + výukový bazén + wellness; plavecká hala – relaxační bazén + výukový bazén + wellness. Projdu přes úpravnu a pak rovnou přes společné šatny, sprchy do prostoru mezi výukovým, relaxačním a plaveckým bazénem. Mezi plaveckou halou a relaxačním bazénem je vestavěný objekt se zázemím pro plaveckou halu a schodišti k tobogánu. Po schodišti lze vyjít do venkovního atria, které je součástí relaxačního bazénu. Relaxační bazén s pozvolným vstupem, který je řešen schody, je vybaven atrakcemi (masážní trysky, vzduchová lehátka a také energeticky nenáročnými atrakcemi jako je houpací bazén, lezecká stěna apod.). Jednotlivé prostory jsou stavebně odděleny a vstupy kontrolovány turnikety či čipovými čtečkami. Výukový bazén má v rámci bazénové haly navrženou „měkkou“ niku pro odpočinek a relaxaci, odložení věcí/dětí, hrací koutek pro děti. Navrhli jsme dispozici šaten tak, abychom se mohli dostat do středu mezi jednotlivé bazény a návštěvníkům tak přehledně, snadno a kontrolovatelně nabídli mnoho variant tarifů.

Návštěvník - skupina. Pro školní skupiny jsou vyhrazeny prostory přímo v návaznosti na hlavní šatny. Navrhli jsme dvě šatny, které je možné dle potřeby dělit na čtyři. Školní skupina prochází šatnami a sprchami do bazénu ve stejném režimu jako jednotlivci.

Skupiny matek/otců s dětmi/batolaty mají své speciální zázemí přimknuté přímo k výukovému bazénu. V rámci přehlednosti navrhujeme stejný vstup chodbou podél fasády s kulatými okny, kterou sdílí všichni návštěvníci. Návštěvníci výukového bazénu prochází chodbou až do rozšířeného prostoru před šatnami. Navrhujeme dvě šatny s návazností přes sprchy a sušárnu do výukového bazénu. Prostor výukového bazénu je prosvětlen kulatými okny a venkovním atriem, které se nachází v patře (wellness).

Interiér plaveckého bazénu je inspirován čistotou bílé barvy. Navrhujeme bílý prostor. Tribuna je pak navržena v modrozeleném odstínu. Stejný odstín má i podlaha vstupní haly a objekt občerstvení. Barevně je tak odlišen prostor pro plavce a diváka. Vně a uvnitř. Menší intimnější prostor, jako jsou vířivky či hrací nika ve výukovém bazénu, jsou pak pojednány v jemných odstínech. Předpokládáme zde spolupráci s výtvarníky a light designery.

Venkovní areál / Navrhujeme venkovní areál jako zahradu s dřevěnou zdí. Stávající i upravované či nově vzniklé svahy využíváme pro umístění klouzaček. Svahy pomáhají vytvářet intimní prostředí okolo bazénů o celkové ploše 300m2 se standardními atrakcemi (trysky, houpací bazén, nafukovací klouzačky různého designu…). Jsou navrženy ve volných kruhových tvarech do pochozí dlážděné plochy. Součástí oplocení je u vstupu objekt, který z předvstupní plochy vytváří krytý kolostav a ze zahrady převlékací boxy, toalety a zázemí venkovního areálu. V areálu jsou na dvou místech navrženy stromy vždy po třech v jedné skupině.

Wellness / Rozhodli jsme se již v první fázi vytvořit pro wellness holoprostor. Umístili jsme ho do patra nad šatny výukového bazénu. Je přístupný ze sdílené chodby v šatnách. Navrhujeme zde sauny dle zadání společně se sprchami, venkovním prostorem a ochlazovacím bazénem, který považujeme v procesu saunování za důležitý. Pokud by nebyly investiční prostředky na vybavení v první fázi, je možné tento prostor využívat dočasně k jiným účelům, provozně blízkým aktivitám bazénu. Cvičení, jóga apod…


Etapizace / Návrh je možné etapizovat v těchto fázích:

I. Fáze : Zeď s objektem plaveckého bazénu bez vnitřního obložení zdi. Myslíme si, že i v této fázi je nutné vytvořit intimní zahradu, do které bude orientován pohled z bazénových hal a celkově tak objekt urbanisticky zakomponovat do prostředí místa. Vysazení stromů a trávníku. V objektu je vybudován jen poloprostor pro wellness, který je případně využíván pro aktivity nevyžadující velkou investici do vnitřního vybavení. V suterénu je prostorová rezerva pro technologii venkovních bazénů. Venkovní úpravy příjezdové komunikace od ulice Burketovy s kolmým stáním. Veřejný prostor před budovou plaveckého stadionu a vstupem na fotbalový stadion a nutná plocha pro parkování.
II. Fáze: Vybudování venkovních bazénu, dlážděné plochy, šatny a zázemí pro venkovní areál včetně obložení vnitřní strany zahradní zdi. Vystrojení technologie v prostoru rezervy suterénu plaveckého bazénu.
III. Fáze: Vystrojení prostoru wellness. 4 x sauna, zázemí, sprchy.

2.03. Zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení - zvolené konstrukce, materiálů, technologií,

Konstrukce a materiály / Plavecký bazén se zázemím. Suterénní konstrukce je železobetonová. Trakt šaten, wellness a VZT strojovny je také železobetonové konstrukce s vyzdívanými stěnami. Prostor vstupní a bazénové haly jsme navrhli z přímopasých vazníků z lepeného lamelového dřeva. Tato konstrukce je doplněna o prostorovou síť z ocelových táhel, čímž se minimalizuje výška samotných vazníků. Optimalizujeme tak výšku lepeného nosníku a vytváříme subtilní konstrukci přestropení plavecké haly. Nosník je na jedné straně uložen na sloup a na druhé straně na železobetonovou konstrukci dvoupatrového traktu šaten a wellness. Fasáda je na severní straně do prostoru intimní zahrady venkovního koupaliště celoprosklená a naopak směrem k hlavnímu dopravnímu průtahu Praha České Budějovice je uzavřena a pouze perforována kruhovými okny. Povrch vnější fasády (fasádní systém s tlustovrstvou jemnozrnnou omítkou) má jemný reliéf vln. Prosklená fasáda je ocelohliníková. Pevná část je pak do prostoru zahrady venkovního koupaliště v souladu se základním konceptem obložena dřevěnými prkny. V interiéru bazénové haly jsou použity keramické obklady, Ve vstupní hale v převážné většině stěrkové povrchy. Venkovní dlažba je betonová.

Technologická část bazénů / Strojovny pro navržené bazény budou umístěné v 1. PP, do těchto prostorů bude možné umístit i technologie pro venkovní bazény. Do tohoto prostoru budou přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě – voda, elektro, topná voda. Zásobování potřebné pro bazénové technologie (chemikálie apod.) je řešeno plošinou z úrovně vozovky při východní straně objektu. Každý bazén má svůj prostor pro technologii a také navrženou akumulační nádrž.

Otázka zní, co si zadavatel představuje pod pojmem slaná voda v relaxačním bazénu. My navrhujeme systém mírně slaná voda (5% salinity), resp. chlór bude vyráběn pomocí elektrolýzy slané vody. Výhodou tohoto principu úpravy vody je voda bez zápachu a snížení provozních nákladů. Kvalitu vody je možné dále vylepšit osazením středotlaké UV lampy, která rozkládá vázaný chlór. Bazénová technologie ve strojovně musí být dimenzované na slanou vodu.

Úpravna vody – recirkulační systém všech bazénu bude proveden klasickým způsobem, přívod upravené vody bude soustavou dnových trysek, odběr pomocí přelivných žlábků. Voda bude protékat pískovými filtry, místo písku je možné použít i jiná média, která mají lepší účinnost než klasický písek (aktivní sklo, zeogranit apod.), doporučujeme sklo, rozhodnutí bude na investorovi.

Žádné komentáře:

Okomentovat