8. 11. 2012

Bavorovice podle Aracena s.r.o.

Město odmítá komerčně obytnou zónu v Bavorovicích 

Město České Budějovice zásadně nesouhlasí se záměrem vybudovat nedaleko přírodní rezervace Vrbenské rybníky smíšenou komerčně obytnou zónu "Bavorovice - jih". O svém nesouhlasu proto prostřednictvím náměstkyně primátora Ivany Popelové informovalo město Hluboká nad Vltavou a Stavební úřad Hluboká nad Vltavou. "Výstavba smíšené zóny dle podkladů z EIA výrazným způsobem ovlivní mimo jiné také dopravu ve městě. Proto nemůžeme s tímto záměrem tak, jak je nyní nastavený, souhlasit. Město bohužel není účastníkem řízení, ale vzhledem k tomu, že se stavba zásadně dotýká obyvatel Českých Budějovic, budeme žádat odpovědný stavební úřad případně Jihočeský kraj o to, abychom účastníky řízení byli," říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/Documents/Bavorovice/121102_mesto.pdf
 
Smíšená zóna Bavorovice-­jih, technická a dopravní infrastruktura / Výtah z oznámení záměru

Název záměru: Smíšená zóna Bavorovice-­‐jih, technická a dopravní infrastruktura
Oznamovatel: ARACENA s.r.o. U Parku 1150 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zpracovatel projek. dokumetance: A+U Design s.r.o., Nová 24, 370 01 České Budějovice
IČ: 49022571 Kontakt: Ing. arch. Dagmar Polcarová tel. 387 436 898 e-­‐mail: polcarova@audesign.cz

Zpracovatel oznámení: Ing. Hana Pešková DHW s.r.o. Kostelní 165, 381 01 Český Krumlov
IČ: 26050561, DIČ: CZ26050561 tel.a fax: 380 712 525 tel.: 606 606 986 e-­‐mail: Peskova@dhw-­‐eko.cz

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Urbanistické řešení:

Území tečuje silnice I/20, která má být v předmětném úseku přeložena severně od obce Dasný. Vzhledem k nejasnému termínu realizace, vychází řešení ze současného stavu trasy I/20, při respektování návrhu přeložky zpracovaného společnos) Pragoprojekt (11/2008). Lokalita je napojena novou tříramennou okružní dvoupruhovou křižovatkou, z důvodu navýšení dopravní zátěže ze směru od Českých Budějovic je úsek mezi MUK na Hlubokou nad Vltavou a okružní křižovatkou zkapacitněn na čtyřpruh. Okružní křižovatka je situována v těžišti zájmového území, které je zpřístupněno páteřní komunikací ve směru sever-­‐jih, s navazující malou okružní křižovatkou zajišťující distribuci vozidel po celé lokalitě plánované smíšené zóny. Funkčně je území dle územní studie rozděleno na několik dílčích částí.

Na východním okraji je soustředěno technické zázemí zóny, zahrnující ČOV, prostor pro budoucí výměníkovou stanici apod. Střední, nejrozsáhlejší část území je věnována komerčním aktivitám mulnfunkčním zařízení rozděleném do dvou komplexů. Západní segment přiléhající nejblíže k obci Dasný je vymezen pro bydlení. Funkční využtí tohoto prostoru je nejflexibilnější a může být v dalších stupních dokumentace modifikováno. Bydlení je uvažováno v nízkopodlažní zástavbě, ve formě viladomů či rodinných domů. Jižně od řešeného území se rozkládá rozsáhlá přírodně hodnotná oblast Vrbenských rybníků (přírodní rezervace), celá lokalita je součástí Natura 2000 – ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. S ohledem na uvedené předpokládá investor následnou zástavbu v maximální míře začlenit do krajiny. Zvláštní důraz pak bude kladen na zapojení směrem k jihu, kam se budou budovy centra obracet zemním osázeným valem, který bude přecházet do extenzivně ozeleněných ploch kompaktní plochy střechy – organicky tvarovaného křídla překrývajícího hmoty staveb. Uvedený kompaktně osázený val bude vytvářet interakční prvek, v souladu s požadavkem ÚPn. Dvouřadá alej stromů s podsadbou keřového patra bude pohledově clonit navrhovanou zástavbu včetně obslužné komunikace od jihu a bude tak vytvářet pozvolný přechod do navazujících nezastavitelných území zeleně.

Předpokládané budované kapacity v plánové smíšené komerčně obytné zóně:

Multifunkční objekt …40 000 m2 pronajímatelných ploch ve dvou podlažích 
Počet parkovacích stání … 2 600 stání v parkovacích domech 
Počet zaměstnanců ... 550 Stravovací jednotky… 500 míst u stolu
Zdroj:  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC610

5 komentářů:

 1. To přece není možný, že jim tohleto projde...

  OdpovědětVymazat
 2. Dneska projde všechno, chlapče. Když se v Praze na Davis cupu může ukazovat Chrenek s Kalouskem a Pitr opodál, tak je možné všechno. Až Ti to konečně dojde, ozvi se. Vezmeme vidle a pojedeme na žebřiňáku do Prahy. Nic jiného nám nakonec stejně nezbyde. Přes naše mrtvoly tam někdo dojede. Stálé zdraví, J.Chalupský, Č.Budějovice.

  OdpovědětVymazat
 3. Neni třeba jezdit do Prahy,stačí s těma vidlema zajed na radnici v Č.B.a pak se ještě zastavit na Hluboké. Nestačim se divit jak se pani Popelová rozčiluje,kde byla když se povoloval Bauhaus, mam 15 metrů před oknem 11 m. vysokou zeď a zásobovací kamiony parkují běžně na Husově ul.
  S pozdravem, M.Homolka, Č.Bdějovice

  OdpovědětVymazat
 4. Toto když už udělají tak je vidět jakou uctu máme k naší přirodě a všechno se níčí kdyby toto viděli rodiče a prarodiče tak se musí v hrobě otáčet /otázka-jsme ještě češi a máme ještě nějakou hrdost nebo už jsme uplně prodaný/ za peníze věe a po mě potopa chudáci naše děti!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 5. Je to hnus. To, co to udělá za bordel při stavbě, se těžko jen tak napraví. Bude to tam za prvý ucpaný dopravně, za druhý tam rozrejou kde se dá, co se dá a za třetí to tam bude jak pěst na oko. Už vidím, jak třeba srnky běhaji po parkovišti. Já jsem stavař, ale tohle neschvaluju ani náhodou... Radši přírodu, kterou budeme mít šanci dát svým dětem, než jim předat tuny a tuny obchoďáků a center...
  Matěj Vaněček, Ločenice

  OdpovědětVymazat