2. 2. 2012

Knihovna v Soběslavi

Nový objekt knihovny (vložené do staré konstrukce Soběslavského hradu) je příkladem současné architektury v souvislostech historické stavby. Autorem je architekt Jaromír Kročák. Zvláštní poděkování určitě patří investorovi stavby, kterému se podařilo v jedné investici vyřešit dva dlouhodobé problémy města. Stavba získala ocenění Grand prix architektů 2011 (Národní cena za architekturu), v kategorii "rekonstrukce".

Autor: Ing. arch Jaromír Kročák / Spolupráce:  Ing. arch. Jana Rozkopalová, Ing. arch. Petr Hornát , Ing. arch. Václav Čihák, Ing. Tomáš Fuit / Dodavatel stavby: Spilka a Říha, s.r.o.


Autorská zpráva 

Hlavním kritériem při návrhu přestavby a dostavby hradu s ohledem na zvolenou funkční náplň je snaha autora o konvergenci původního objektu s novými konstrukcemi. Tím byl stanoven limit zásahů do stávajících historických konstrukcí. Provizorní konstrukční statické zajištění, které bylo řešeno táhly a výdřevami, převzala realizovaná vodorovná ztužující železobetonová deska vetknutá do stěn přibližně v polovině výšky palácového křídla. Tato deska definuje podlahu vloženého „kontejneru“ knihovny, který může být kdykoliv v budoucnosti demontován a odstraněn, pokud budou dalšími generacemi na daný prostor kladeny jiné nároky s jiným prostorovým využitím.

Kontejner knihovny je jak fyzicky, tak technicky oddělen od stávajících konstrukcí stěn a krovu. Kontejner je realizován jako celoprosklená konstrukce, podlaha je plná s požadovanou únosností, stěny a strop jsou celoprosklené s dostatečnými odstupy od vnitřních líců historických stěn (s distancí cca 90 – 150 cm mezi sklem a původní stěnou). Kontejner má svou „atmosféru“ s minimální stálou vlhkostí a teplotou vnitřního prostoru potřebnou pro ochranu knižního fondu, naopak historické konstrukce hradních stěn jsou i po realizaci kontejneru stále v původním „venkovním“ prostředí s dosavadními parametry vlhkosti a teploty venkovního prostoru potřebnými pro stabilizaci dochovaných stavebních konstrukcí.

Rekonstrukce hradu a vestavba knihovny do palácového křídla hradu byla dokončena v červnu 2010.
městská knihovna pro cca 35 000 svazků v oddělení pro děti, mládež a pro dospělé, PC terminály s internetem, zázemí knihovníka – kancelář a depozitní místnost. 

knihovna je řešena jako samostatný celoprosklený kontejner vestavěný do gotického hradu.

kontejner má vlastní mikroklima a je navržen zároveň jako ztužující konstrukce svazující staré zdivo ve stabilizované poloze. 

zázemí pro personál a návštěvníky knihovny – WC pro personál, WC muži a ženy pro návštěvníky, WC pro imobilní, úklidové prostory.

osobonákladní výtah – bezbariérový přístup imobilních do knihovny, dále pro snadnou manipulaci s knižními svazky při transportu a naskladňování knihovny.

osobní výtah ve vstupní prosklené části spojující bezbariérově vstupní úroveň v přízemí s podlažím knihovny. 

prosklená vstupní část – schodišťový prostor s komunikačním propojením objektu palácového křídla a věže Hlásky.

technické zázemí – plynová kotelna, elektrostrojovna, vzduchotechnika.

především se jedná o záchranu a zhodnocení objektu, který dlouhou dobu chátral, který byl před započetím revitalizace v kritickém stavu.

v rámci plánované rekonstrukce dochází k oživení a novému využití hradu v souladu s potřebami města a regionu – je nalezena nová funkce historického objektu hradu.
 
areál hradu je znovu začleněn do organizmu města, areál navazuje na hlavní pěší tah ze soběslavských sídlišť do centra města na náměstí.

zhodnocení dochovaných konstrukcí z hlediska památkové péče a jejich zachování pro další generace bez výraznějších zásahů do památkově chráněných konstrukcí.

maximální využití stávajících konstrukcí pro novou stavbu, možnost případné demontáže nové přístavby vstupu v budoucnosti bez zásadních zásahů do historických konstrukcí.

historické konstrukce a zdivo hradu je permanentně vystaveno jako artefakt díky celoproskleným stěnám a stropu kontejneru – stálá výstavní expozice vývoje a přeměn hradu.

město Soběslav získalo revitalizací objektu hradu ucelené informační, kulturní a vzdělávací centrum s regionální funkcí.

3 komentáře:

 1. úžasná stavba, úžasný koncept. Musím se tam jet podívat. Viděl jsem sice prezantaci autora, ale to asi nestačí.
  Vladimír Zdvihal

  OdpovědětVymazat
 2. Souhlasím, koncepčně se nedá nic vytknout. Snad jediná výtka k interiéru, který by si zasloužil kvalitnější materiál a řemeslné provedení (jak je dnes zvykem, důvodem byly finance). Mirek Vodák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. já bych nesváděl vše na finance, myslim, že aby dopadl interier lépe nebylo potřeba mít balík peněz, domnívám se, že problém je někde jinde.... a ani z celkové koncepce bych zase nedělal velkou vědu - ano pro soběslav určitě přínos, vzhledem k tomu, kde byla a jaká knihovna před tím - u nás se o takové věci mluví, jako o něčem mimořádném, jinde by to byla běžná průměrná realizace...ono to prostředí je velice "vděčné" hodit do starých prostorů z kamene skleněnej kontejner, efektně to nasvítit a kde kdo šílí, ale neni to trochu málo, nemělo by se to hodnotit jako celek, tedy jak je to dotáhlé, včetně toho interieru, mobiliáře atd...?.nemyslim si, že je to o kvalitnějším materiálu, tedy dražším, ale že je to především o citu.... ještě je v soběslavi rekonstruované kino a nové koupaliště...neboli dvě promarněné šance - aneb nejen v budějcích jsou problémy...:-)adoks@centrum.cz

   Vymazat