16. 2. 2012

Hlavní architekt ... druhý pokus

Vážení zastupitelé a radní,
 
Včera bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení na pozici hlavního architekta. Asi je to v pořádku. Jedná se vpodstatě o identické zadání a požadavky jako v kole prvním. Z hlediska magistrátu obsahuje navíc znalost cizího jazyka v kategorii B2 a praxi v řídící funkci. Budiž. Ale z hlediska uchazečů/architektů jim českobudějovická radnice nabízí naprosto stejné podmínky.
 
Otázka zní: Proč by se měli přihlásit "kvalitnější" architekti? Co zásadního se změnilo od minule? Kdo bude sedět v komisi tentokrát?

Pokud se v prvním kole nevybralo z 8 kandidátů, tak bych předpokládal, že už alespoň víte, co nechcete. Je tedy zvláštní, že ve druhém kole je to samé zadání ... Ano, možná se přihlásí lepší uchazeči a já bych byl velmi rád. Možná, že na tom, jak je to napsané nezáleží. Ale je to hra na náhodu a ne cílevědomé hledání s jasným motivem, čeho chci vlastně dosáhnout. A když nevím co chci, nevím ani jak si o to říct ...
 
Mizerný plat, velká odpovědnost a nulové pravomoce skutečně nejsou dobrá motivace, aby to někdo schopný dělal. Kdybych sháněl odborníka a nemohl ho zaplatit, zkoušel bych ho přesvědčit, že jeho práce bude mít smysl. Máte z toho inzerátu takový dojem ???
 
Text / Mirek Vodák

PS. V Liberci se rozhodli, že místo jednoho hlavního architekta sestaví pětičlenou radu architektů. Té zástupci města přikládají ve svých prohlášeních velkou váhu. Měli by to být erudovaní odborníci, kteří se budou podílet na vizi města, budou neúplatní a jejich rady bude brát na zřetel stavební úřad. Ohodnocení těchto odborníků je spočítáno na 5x1000,- měsíčně. Místní architekti se shodují, že je to spíše urážka profese a s nadsázkou konstatují, že by to raději dělali zadarmo.
 
Text / Tomáš Zdvihal

A ještě do archivu pro budoucí generaci ... Ano, je to podle zákona a nejde na to říct vůbec nic. Jen ti uchazeči nějak nevyhovují a uvidíme, kolik se jich přihlásí tentokrát.

Vedoucí odboru útvaru hlavního architekta
Magistrát města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §6 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, na obsazení pracovního místa vedoucího odboru útvaru hlavního architekta

Místo výkonu práce:
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2
370 92 České Budějovice


Možnost nástupu: ihned, nejpozději k 1. 7. 2012
Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady: dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ -
vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus

Platová zařazení: tarifní třída 11, 12
(nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění)


Další požadavky:- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet, systém CAD)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků v platném znění
- znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
- znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- praxe v řídící funkci a v oboru architektury a urbanismu vítána
- znalost cizího jazyka (Aj, Nj, Fj) minimálně na úrovni B2 (pokročilí)


Přihláška musí obsahovat:- žádost, o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.
- doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb. v platném znění (lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení, které jej nahrazuje do doby jeho vydání)
- studie fungování odboru hlavního architekta s ohledem na schválenou náplň odboru v rámci organizační změny-návrhy na doplnění a jiné úpravy v rozmezí max. 1 stránky formátu A4
- názor na stávající územní plán města, jeho klady a zápory v rozmezí max. 1 formátu stránky A4
- názor na další rozvoj města včetně možnosti nového územního plánu města v rozmezí max. 1 formátu stránky A4


Informace:
Ing. Ivana Popelová – náměstkyně pro plánování a strategický rozvoj, dopravu, kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, tel.: 386 802 922
Ing. Zdeněk Řeřábek – tajemník magistrátu města, tel.: 386 802 001
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 3. 2012.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č. 1,2
370 92 České Budějovice


Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Publikováno od 15.2.2012 do 30.3.2012


5 komentářů:

 1. Tento příspěvek byl odeslán na mail všem zastupitelům města České Budějovice. Budeme velmi rádi, když se zde kdokoliv z nich veřejně k problému vyjádří.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otázka hlavního architekta není vůbec jednoduchá. Po prvním pokusu se těm, kteří byli v komisi velmi zalíbila myšlenka hledat architekta externího, který by opravdu mohl být výraznou autoritou ve svém oboru. Bohužel, koalice tento návrh neakceptovala, takže vypisujeme znovu obsazení vedoucího odboru, který spíš bude odborem urbanismu a architektury, než hlavním architektem. I proto je požadavek na uchazeče rozšířen o názor na stávající a na možný nový územní plán. Že město potřebuje aspoň takovýto odbor je zcela nezpochybnitelné, protože systémově se rozvojem města žádný odbor nezabývá, žádný odpor nemá v náplni práce formulovat zadání pro projekty města či různé soutěže, žádný odbor neplní samosprávnou funkci zastupování města v různých stavebních a územních řízeních. Pokud bude v rámci možností tohoto odboru zřízen i poradní orgán nebo nějaká odborná rada, bude to jen dobře. Hlavně ale musíme mít někoho, kdo bude mít v popisu práce tyto věci uchopit. V současnosti ho nemáme a z pozice náměstka se něco takového opravdu koordinovat nedá. Ivana Popelová

   Vymazat
  2. Děkuji za Vaše vyjádření. Asi by stálo za to tato Vaše slova prezentovat i v médiích, protože veřejnosti byla předkládána vize nějaké uznávané osobnosti. Mezi řádky výběrového řízení však musí být minimálně architektům jasné, že realita není tak růžová, jak bylo prezentováno. I přesto by to však mohl být krok kupředu a je třeba občanům vysvětlit, koho vlastně hledáte. To se zatím bohužel nestalo...
   Naším cílem není pouze kritika. Snažíme se hledat i dobré věci, nebo se alespoň pokoušíme takové věci iniciovat.
   Tomáš Zdvihal

   Vymazat
  3. Já také děkuji a jsem rád za reakci.

   Z vaší odpovědi bych vypíchnul několik vět: "Systémově se rozvojem města žádný odbor nezabývá, žádný odbor nemá v náplni práce formulovat zadání pro projekty města či různé soutěže, žádný odbor neplní samosprávnou funkci zastupování města v různých stavebních a územních řízeních ... Hlavně ale musíme mít někoho, kdo bude mít v popisu práce tyto věci uchopit ... V současnosti ho nemáme a z pozice náměstka se něco takového opravdu koordinovat nedá."

   ANO, PŘESNĚ TAK. Tohle je vpodstatě zadání od politiků pro architekty a jestli to myslíte vážně, máme polovinu problému vyřešenou. Pokud se na tomto shodla koalice, zbývá najít někoho, kdo to bude dělat. Dostali jste důvěru od voličů, takže máte samozřejmě právo udělat to po svém. Ale přečtěte si ještě jednou moje otázky.

   Mirek Vodák

   Vymazat
 2. Také veřejnost čeká na formulace zadávání projektů, na vize o budoucí podobě míst, ve kterých žije, a kde budou žít generace po ní. Čeká i na možnost vyjádření svých představ, na sociologické průzkumy, které by byly vodítkem pro architekty a urbanisty, aby věděli, čím nejlépe naplnit potřeby obyvatel při projektování staveb a prostranství, aby mohli předem správně stanovit jejich funkci a připravit prostor pro společenská dění. Čekáme na vize odborníků, architektů, urbanistů, kteří zvrátí rozjetý trend exodu obyvatel a obchodníků z centra na periférie. Čekáme na výběr těch nejlepších řešení. Včera již bylo pozdě, ale nic není ztraceno, jestliže se bude urychleně konat. Je mnoho architektů, beze sporu schopných, nadaných. Volba bude rozhodně obtížná, leč snad ani nemůže být špatná. Je třeba se rozhodnout. Mladí architekti a urbanisté se zkušenostmi z vyspělých zemí jsou nabiti energií, vědomostmi, zajisté i zkušenostmi, a jak říkal architekt Jan Kaplický, kolem třicítky by měli svůj talent rozhodně začít prosazovat a své představy realizovat, neb v takovém věku jsou odvážní, nezatížení. Budou-li navíc naslouchat sociologům a přihlížet k názorům veřejnosti, budou rozhodně ohromným přínosem pro budoucnost našeho města. Jde tedy jen o politické rozhodnutí. Všude tam, kde vedení měst skutečně leží na srdci jejich rozvoj s výhledem na mnoho let dopředu (viz příklad Litoměřic a nedávná přednáška v Horké vaně) a nikoliv jen o okamžitý prospěch, jsou vypisovány soutěže, hledány opravdové talenty. Věříme, že vedení města vyslyší hlasy těch, kteří mají skutečné vize, a rozvoj města konečně nabere správný směr.

  Irena Šefčíková

  OdpovědětVymazat