26. 7. 2021

Soutěž - Dům sociálních služeb Pod lipami


Městská část Praha 3 vyhlašuje soutěž o návrh na dům sociálních služeb v ulici Pod lipami. Cílem je nalézt architektonický návrh nového zařízení poskytující komplexní pobytovou péči pro seniory a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Soutěž se vypisuje jako užší, anonymní a jednofázová. Termín odevzdání soutěžních návrhů je v prosinci 2021 a bude je hodnotit porota složená ze zástupců městské části a nezávislých odborníků, kteří mají s tímto druhem staveb dlouhodobé zkušenosti. Předsedou soutěžní poroty bude architekt Michal Kohout, v porotě dále zasedne architektka Irena Šestáková, architekt Pavel Nasadil a zástupci radnice. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura. Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny na začátku příštího roku.

Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek ZDE

„Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nového domu sociálních služeb, protože je potřeba navýšit kapacity komplexní pobytové péče o seniory, zejména služeb Domova se zvláštním režimem. Rádi bychom klientům i zaměstnancům DSS poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným trendům a poznatkům jak v oblasti péče o seniory, tak v oblasti architektury“, uvádí Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 pro sociální oblast. Nový objekt DSS by měl stát na místě současné budovy Ošetřovatelského domova v ulici pod Lipami. Měl by technicky a provozně vyhovovat současným požadavkům a zároveň respektovat měřítko okolní zástavby a zachovat i velkou zahradu mezi stávajícími bytovými domy. Zadání soutěže zástupci radnice během jara tohoto roku konzultovali i s lidmi bydlícími v nejbližším okolí. Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví, dodává: „Za mě je to příklad skvělé spolupráce s Prahou 3 a experty. Pro přípravu záměru jsme zajistili konzultaci odborníků, kteří zasednou také ve výběrové komisi. Návrh byl také projednán a doporučen komisí pro důstojné stárnutí hlavního města. Výhodou navíc bylo, že projekt byl takto projednán ještě ve stádiu architektonické studie. Díky tomu bylo snadné zohlednit úpravy podle doporučení odborníků na seniorské bydlení a péči.“ 


Žádné komentáře:

Okomentovat