6. 9. 2021

Soutěž / Nová základní škola pro Uhříněves / výsledky

 


V letních měsících byly vyhlášeny výsledky soutěže na novou základní školu pro Uhříněves. Všechny soutěžní návrhy si můžete prohlédnout níže.

1. místo / re:architekti studio

Naší ambicí je dotvořit východní okraj Uhříněvsi. Stavbou nové školy se vytváří příležitost vložit do území celek, který ve svém rozsahu od nového školního náměstí po zelený pás na rozhraní města a krajiny prováže nesouvisející fragmenty a otupí hrany předchozího překotného vývoje Uhříněvsi. Doplní chybějící infrastrukturu od té, co chybí zcela zjevně po tu nenápadnější (tedy nejen škola, ale i veřejná prostranství, bezpečné pěší a cyklistické trasy pro děti, prostory pro společenské/spolkové/sportovní vyžití, atp.).2. místo / SOA architekti

Nová budova školy je jednoduchá a funkční. Na první pohled čitelné hmoty intuitivně vypovídají o svém účelu. Členěním a umístěním formuje stavba v rámci rozmělněného urbánního kontextu nový
kvalitní veřejný a poloveřejný prostor a definuje přechod města do krajiny. Uvnitř je škola variabilní, inspirativní a bezpečná. Je navržená jako multifunkční komunitní „hub“ – vzdělávací, kulturní a sportovní. Živé srdce komunity.
3. místo / PROJEKTIL ARCHITEKTI

Škola se ve složitém prostředí uzavírá sama do sebe. Směrem k městu vytváří náruč se vstupem a chrání svůj vnitřní svět křídly tělocvičen a učeben. Dům je vnitřně rozdělený na část prvního stupně s důrazem na kvalitu klastru kmenových tříd a druhého stupně, který se vytváří okolo společenské vnitřní ulice. V přízemí je umístěno vše to, co chce škola sdílet s veřejností. Sportoviště vyzdvižená na střechy tělocvičen uvolňují prostor pro zahradu. Modelace terénu na východě ji uzavírá a průhledem propojuje do krajiny. Střechy jsou zelené a zabydlené pobytovými plochami.
návrh č. 3 / Aoc architekti, Atelier M1 Architekti

Navrhujeme civilní základní školu jako klíč k řešení problémů obce na dynamicky se rozvíjejícím okraji města. Potvrzujeme velkorysou koncepci zeleného pásu, napojujeme se na něj a vytváříme školní náměstí - nástupní prostor, dopravní přístav, který integruje cíle pěší, cyklistické, hromadné i individuální automobilové dopravy ze všech směrů. Členíme plochu školy pomocí zahrad a atrií. Diferencujeme hlavní vstup, vstup mladších žáků, veřejnosti i obsluhy. Nabízíme sportovní využití pro veřejnost v režimu nezávislém na provozu školy. Vyzdvihujeme krajinu a sportoviště na střechy domu. Zeleň působí v několika vrstvách včetně interiéru, doplňuje narušené městské prostředí a vytváří vnější výukovou krajinu. Vytváříme ochranný val vůči rušné komunikaci v ulici Přátelství.
návrh č. 4 / Atelier bod architekti

Rozčlenění budovy do několika hmot vytváří oázy klidu v dopravním klínu, pomáhá v odclonění tříd hmotou tělocvičny od nejfrekventovanější komunikace situované od budovy směrem JZ. Členění programu do hmot přiměřeného měřítka vytváří množství barvitých prostor rozličných atmosfér určených různých uživatelům. 
Tvary rozšíření, zúžení chodeb jsou voleny tak, aby vytvářely samostatná menší centra pro několik tříd – ročníky jsou členěny do klastrů.
návrh č. 5 / Marek Chalupa architekti

Navrhujeme školu zevnitř jasně a přehledně hierarchicky organizovanou kolem školní haly a školního dvora.
Navrhujeme školu zvenku vytvářející odpovídající vazby s navazujícím prostředím - směrem k městu se obrací svým průčelím s předloženým novým veřejným prostranstvím, s krajinou na druhé straně se propojuje přes zelený pás svými zahradami a k rušným komunikacím Přátelství a K Uhříněvsi se vymezuje svými nejkratšími bočními fasádami.
Škola je cesta ke vzdělání. Škola je hrdost obce. Škola je zodpovědná obecní investice.
Žádné komentáře:

Okomentovat