8. 7. 2021

Soutěž - Dům s byty pro seniory Krásno


Město Krásno ležící v Karlovarském kraji vyhlašuje soutěž o návrh na bytový dům pro seniory. Cílem soutěže je vybrat nejvhodnější architektonický návrh na novostavbu domu s minimálně dvanácti malometrážními bezbariérovými byty pro místní občany v seniorském věku a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Novostavba by měla vzniknout na místě současného obchodu na náměstí, který je v nevyhovujícím technickém stavu.

Po vyhlášení soutěže jsme byli informování poskytovatelem profilu zadavatele, že profil zadavatele bohužel neumí přijímat elektronická podání účastníků. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni soutěž formálně přesunout na jiný typ profilu zadavatele. Tento přesun by neměl způsobit zájemcům o účast žádné komplikace - soutěžní podklady zůstávají na profilu zadavatele a jsou kontinuálně dostupné. Formálně se tento přesun tváří jako zrušení soutěže a její opětovné vyhlášení (mezi zrušením soutěže a novým vyhlášením není žádná časová prodleva). Od znovuvyhlášení soutěže do konce lhůtu pro podání soutěžních návrhů je formálně zachována minimální lhůta dle soutěžního řádu.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dum-s-byty-pro-seniory-1

“Město Krásno zakoupilo od soukromého vlastníka tento objekt za tím účelem, aby ho zbouralo a na jeho místě vystavělo bytovým dům se zázemím pro důstojné staří našich občanů a prodejnou potravin, bez které se naše obec také neobejde. Proto jsme se rozhodli připravit záměr na výstavbu objektu, který by měl kromě obchodu a malometrážních plně bezbariérových bytů nabídnout také místnost na komunitní setkávání jeho obyvatel a příjemné venkovní prostředí v nejbližším okolí domu”, říká starosta města Josef Havel.

 K objektu náleží i dvůr a zahrada a ideová část soutěže by měla navrhnout jejich zapojení do celkové koncepce návrhu. Mohl by zde být pobytový parčík, altánek, či malé zahrádky, kde by si senioři mohli vypěstovat svou zeleninu, či zasadit květiny. 

“Současný objekt svým vzhledem nezapadá do okolní zástavby, bude tedy odstraněn a v přízemí novostavby by měla vzniknout menší prodejna potravin, která nahradí stávající služby. Našich cílem je postavit bytový dům s plně bezbariérovými byty z části pro páry, z části pro jednotlivce. Rádi bychom tedy našim seniorům i občanům poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným požadavkům a věříme, že i architektonická podoba pozvedne celkovou úroveň našeho náměstí“, dodává starosta města Josef Havel. 

Soutěž se vypisuje jako otevřená, anonymní a jednofázová. Soutěžní návrhy se budou odevzdávat na začátku září a bude je hodnotit porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou architekti David Hlouch, Martin Čeněk a Luboš Klabík. Město na přípravě soutěže spolupracuje s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura, která se soutěžím věnuje dlouhodobě. „Snažili jsme se soutěž vypsat tak, aby zadání bylo stručné a jasné. Jednoduchá forma odevzdání, soutěžní ceny a hodnota navazujícího projektu by mohla oslovit jak mladší architekty z regionu, tak jejich zkušenější kolegy mimo Karlovarský kraj”, dodává sekretář soutěže Miroslav Vodák. 

Soutěž o návrh je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury. Výsledky soutěže by pak měly být veřejnosti představeny na konci října. Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek.

Žádné komentáře:

Okomentovat