12. 7. 2012

Písek jako tržiště s pozemky ?

Špatný územní plán = prostor pro korupci

V Praze se pomalu mění nálada ve vedení města. V současné době se rada města pustila odvážně do zásadní změny pořizování územního plánu a přizvala k ní odborníky urbanisty zejména z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Jde o změnu přístupu k pořizování územního plánu tak, aby byl materiálem pro společnou dohodu o směřování města. Územní plán by měl být konečně jednoduchý a srozumitelný jeho uživatelům, tak jak historicky vždy byl. Jak se snaha o lepší územní plán Prahy dotýká Písku?  

V současné době je již připraveno zadání nového územního plánu města Písku. Má vznikat ve velkém spěchu bez ohledu na fakt, že v současné době byla schválena novela stavebního zákona a (opět) jen s formálním zapojením veřejnosti – stylem: nic vám nebudeme vysvětlovat, ale napište svoje připomínky. 

Přitom právě občanů se bude nový územní plán týkat především. Bude se tak opakovat příběh předchozího územního plánu, který je zatížen přehršlem změn, jen povinným dokumentem, který zase zakrojí kus krajiny a pouze vypořádá touhy a přání těch kdo se v něm vyznají. Bez jasné vize a bez srozumitelného vysvětlení. Zřejmě jsme stále blíže v uvažování SSSR než západní Evropě.

Nepřehledný územní plán má navíc jednu velkou nevýhodu – je velkým prostorem pro korupci.

Z textu podporujícího nový přístup k územnímu plánu Prahy cituji.

Stávající územní plán i projednaný koncept „nového“ plánu jsou poplatné 70. létům 20. století. Jsou to dokumenty postavené na regulaci a restrikci, dokumenty nevstřícné a nesrozumitelné.Vycházejí z předpokladu formální odbornosti a pasivity veřejnosti, vyhovují jen zájmům jednotlivců.Naproti tomu připravovaný proces vnímá iniciativu lidí jako součást územního plánu.

Nový … plán musí být dokumentem otevřeným, dynamickým a široce sdělným. Praha musí mít konečně plán vyspělý a soudobý v duchu aktuálních evropských tendencí. Město se v dnešní době již nedá plánovat shora a staticky v naivně objektivistickém duchu. Opravdu obytné město vyžaduje velmi širokou spolupráci těch, co je dennodenně obývají. Pokud nemá být město redukováno na tržiště s pozemky, musí být jeho plán opravdu sdílený.

Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, Fakulta architektury ČVUT v Praze 
Ing. arch. Pavel Hnilička, Česká komora architektů 
Ing. arch. Jakub Fišer, Iniciativa „Za novou Prahu“

Text / Petr Lešek

PS. O tom, jak probíhá proces výběrového řízaní na zpracování ÚP, si přečtěte zde Nejde přitom pouze o kvalitu projektu, ale především ochotu s tímto dokumentem systematicky a odborně pracovat. Mirek Vodák

Žádné komentáře:

Okomentovat