17. 7. 2012

Architektonická soutěž

Na rozdíl od jiných typů zadávání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby. Jen pokud se od samého počátku pečlivě soustředí na svůj záměr, má šanci po celou dobu kontrolovat proces vzniku, realizace i provozu stavby a zamezí tak případnému navýšení nákladů, či dokonce korupci.

Proč je architektonická soutěž lepší než jiný způsob hledání projektanta?

Přináší konkrétní návrh stavby

Pokud zadavatel zvolí jiný způsob zadání zakázky než architektonickou soutěž, nemůže si před vybráním projektanta prohlédnout návrh, protože jiné způsoby výběrového řízení nedovolují předložení konkrétního návrhu řešení stavby.

Vybírá se více různorodých řešení

Vyhlašovatel má možnost prostudovat, porovnávat a vybírat z většího množství řešení zaslaných soutěžícími. Návrhy tak získá za stejné nebo jen mírně zvýšené vstupní náklady připravené na projektovou přípravu stavby.

Je transparentní a kontrolovatelná

Od vypsání soutěže až po zadání zakázky je možno kdykoliv kontrolovat proces včetně rozhodování poroty a odůvodnění jejího výběru. Proto považuje Česká komora architektů architektonickou soutěž za transparentní a nejúčinnější způsob zadání veřejné zakázky na návrh stavby.

Kritériem pro hodnocení není pouze cena, ale poměr ceny a kvality

Jakákoliv soutěž je konkurenčním bojem a měla by automaticky vést k nejlepšímu výsledku, v tomto případě i k nejlepšímu poměru mezi cenou a kvalitou. Kvalita je chápána jako ucelená harmonie stavby – architektura – soulad funkčnosti, hospodárnosti, trvanlivosti, technické vyspělosti, investiční a provozní náročnosti, krásy ...

Má nezávislou odbornou porotu

Odbornou porotu si skládá vyhlašovatel sám ze svých zástupců (závislých členů poroty) a z nadpoloviční většiny nezávislých odborníků (autorizovaných architektů). Porotci pomáhají vyhlašovateli definovat jeho požadavky při sestavení soutěžních podmínek a hodnotí soutěžní návrhy. Porota funguje nezávisle a zpracuje odborný posudek.

Optimalizuje proces a může snížit náklady na projekt i provedení stavby

Je-li zadání soutěže správně nastaveno, pak může kvalitní projekt, který ze soutěže vzejde, přinést značné úspory při navazující projektové dokumentaci, provedení stavby i provozu budovy. Součástí soutěžních podmínek mohou být také požadavky na nízké investiční i provozní náklady výsledné stavby, které pak musí soutěžící při hledání řešení respektovat.

Nabízí rovné šance pro všechny účastníky

Architektonická soutěž nemá žádná diskriminační kritéria a soutěžící mají rovná práva. Soutěžení a srovnání s prací ostatních navíc přispívá k profesnímu růstu architektů.

Po ukončení architektonické soutěže jsou výsledky včetně jmenovitého hlasování zveřejněny, zároveň je uspořádána výstava a vydán katalog, případně jsou výsledky zpřístupněny na webu. Zprávy o výsledcích soutěže přitahují občany a jsou nejen nejlepší reklamou pro projekt a dobrou vizitkou politiků, ale usnadňují budoucí projednávání jednotlivých projektových fází stavby v případech sporných investic.

Zdroj / Sborník ČKA Architektonické soutěže 2010. Zájemci o uspořádání soutěže či bezplatné konzultace v oblasti zadávání veřejných zakázek mohou kontaktovat Pracovní skupinu pro soutěže ČKA.

2 komentáře:

 1. Moc pěkně sepsaný důvody proč architektonickou soutěž nedělat, tedy alespoň z pohledu většiny politiků...

  Dan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyz budu optimista, tak sem tam uz se i v CB najdou politici, kteri tohle chapou a souteze prosazuji. Uvidime, jak to bude se sportovni halou, protoze kdyz ne na ni, tak na co ??? Mirek

   Vymazat