29. 7. 2012

Architektonická soutěž na rozhlednu HýlačkaSoutěžní podmínky a podklady jsou zveřejněny na webových stránkách Klubu českých turistů Tábor, Města Tábor a České komory architektů. Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny ČKA. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven do 31. 08. 2012 do 12:00 hodin. Soutěžní návrhy bude hodnotit odborná porota a přizvaní odborní znalci. Na podporu výstavby nové rozhledny na vrchu Hýlačka probíhá i nadále veřejná sbírka, kterou pořádá Klub českých turistů Tábor. Příspěvky je možno zasílat na účet číslo 249362410/0300 nebo přispívat do sbírkových kasiček.


ZADÁNÍ SOUTĚŽĚ (zkráceno)

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ, SOUČASNÝ STAV

Původní rozhledna Hýlačka, zapsaná jako kulturní památka, shořela dne 01. 01. 2012

HISTORIE

Rozhledna původně zvaná Rozhlednou Svobody byla postavena Klubem českých turistů Tábor ve tvaru husitské hlásky a slavnostně otevřena dne 4. července 1920. V poslední době ji zčásti ukrývaly vzrostlé stromy, ale stále poskytovala velice pěkný výhled na Tábor i na panorama vrchů od Čertovy hrbatiny, přes Bukovec, Chotoviny, Mladovožicko, Dubské vrchy až po Choustník.

Smutný osud postihl rozhlednu již v roce 1944, kdy byla nuceně předána Němcům, kteří si ji upravili na leteckou pozorovatelnu. V roce 1945 převzal táborský odbor KČT rozhlednu zpět a jednomyslně rozhodl o jejím navrácení do původního stavu, načež rozhledna opět sloužila veřejnosti.

Po zrušení KČT socialistickým režimem byl táborský odbor postupně přesouván mezi různými organizacemi sjednocené tělovýchovy. Péči o rozhlednu to samozřejmě ani v nejmenším neprospívalo, protože do ní nikdo nechtěl investovat. V roce 1967 byla rozhledna pronajata Svazarmu, který si v ní zřídil radiostanici, avšak ani on se o ni příliš nestaral a rozhledna přestala sloužit svému původnímu účelu. Obnovený KČT Tábor se v roce 1990 opět stal jejím vlastníkem a 5. května 1991 ji po značných opravách znovu zpřístupnil turistické veřejnosti, jíž sloužila až do svého zániku. Kromě toho poskytovala i výborné zázemí pro pravidelné akce pro děti a další akce pro veřejnost. Proto mají členové KČT Tábor i obyvatelé Větrov a Tábora zájem na postavení nové rozhledny na původním místě.

PS. Proč je dobré dělat architektonickou soutěž.

Žádné komentáře:

Okomentovat