22. 1. 2021

Soutěž / Nová základní škola pro UhříněvesMěstská část Praha 22 vyhlašuje užší jednofázovou architektonickou soutěž, jejímž předmětem je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zájemci o účast se mohou hlásit formou žádostí do 22. února 2021. V případě postupu do užšího kola pak budou mít čas na zpracování návrhů do 28. května 2021. Výsledky soutěže porota oznámí v létě.


„Nová základní škola bude v Uhříněvsi sloužit možná i stovky let. Proto chceme k její realizaci přistupovat s maximální odpovědností. Rychlá řešení nebývají stálá. Přáli bychom si, aby byla budoucí ZŠ další chloubou naší městské části. Naši předci přistupovali ke stavbám školských zařízení s rozvahou a pokorou. Podobný přístup chceme upřednostnit i my na úkor zbrklých, uspěchaných a nerozvážných rozhodnutí.“ říká k vyhlášené soutěži starosta MČ Praha 22 Vojtěch Zelenka. Nová základní škola pro 810 žáků vyroste na okraji Uhříněvsi mezi ulicemi Přátelství a K Uhříněvsi. Předpokládané stavební náklady jsou 650 mil. Kč vč. DPH.

Závislými členy soutěžní poroty jsou Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22, architekt Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci rozhodování o území, architekt Jiří Hejda, architekt městské části Praha 22 a Pavel Kappel, koordinátor participativního plánování MČ Praha 22. Nezávislými členy poroty jsou architekti David Hlouch, Jitka Hofmeisterová, Martin Rusina a Lenka Dvořáková a rovněž Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice.

Organizátory soutěže jsou Radek Janoušek a Karla Kupilíková z Platformy pro veřejný prostor a Tomáš Zdvihal z CBArchitektura. Soutěž o návrh je vypsána jako užší. Nezávislá porota na základě žádostí o účast vybere šest účastníků, kteří následně vypracují konkrétní návrhy.

Předpokládaná maximální hodnota následné zakázky na kompletní projektové práce je stanovena ve výši 27 mil. Kč. Na cenách a odměnách plánuje městská část rozdělit 3 mil. Kč.

Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat