5. 12. 2020

Soutěž_Náměstí Jiřího z Lobkovic


Rada městské část Praha 3 schválila výsledky architektonické soutěže na náměstí Jiřího z Lobkovic. V konkurenci 11 soutěžních návrhů zvítězil návrh architekta Martina Stáry a jeho týmu ze studia Perspektiv, který na hodnotícím zasedání vybrala soutěžní porota složená ze zástupců městské části a nezávislých architektů. Cílem soutěže bylo najít tým s nejvhodnějším přístupem k obnově náměstí z pohledu architektonického, krajinářského, dopravního i technického řešení. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura, která se soutěžím věnuje dlouhodobě. Soutěž o návrh je odbornou veřejností doporučována jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby.

Porota na vítězném návrhu ocenila především jasnou kompozici náměstí s hlavní osou směřující na školní budovu, vyzrálé a promyšlené funkční řešení jednotlivých částí parku a přehlednou organizaci prostoru. Celková kvalita povrchů mobiliáře i zeleně by po případné realizace měla být výrazně vyšší, než v současnosti. Počet stromů i parkovacích míst by měl zůstat přibližně na současné úrovni, což bylo jedním z požadavků soutěžního zadání. Na druhém místě se v soutěži umístil ateliér MCA (Pavla Melková, Miroslav Cikán, Kateřina Frejlachová) a na třetím společnost desk architekti (Jakub Děnge, Martin Kačírek). Soutěž byla vypsaná jako otevřená a anonymní. Předsedou odborné poroty byl architekt Ivan Plicka, dále v ní zasedli architekti Petr Velička, Radek Vaňáč, Petr Kučera a krajinářské architektky Martina Forejtová a Štěpánka Šmídová. Starosta Jiří Ptáček nebo zastupitel Matěj Žaloudek pak hájili názor městské části.1 komentář: