31. 10. 2013

Hlavní architekt Českých Budějovic

EXTERNÍ SPECIALISTA – HLAVNÍ ARCHITEKT

Veškeré podklady je možno si stáhnout z našich webových stránek www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem veřejné zakázky jsou v dokumentech uloženy.

Město České Budějovice hledá externího pracovníka na pozici “Hlavní architekt města“. Náplň práce městského architekta bude odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení. Také vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku města. Zároveň bude architekt městu poskytovat servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Rozsah činnosti je minimálně 1x za 14dní na dva dny. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, osvědčení o autorizaci typ A. 0 či typ A. 2, minimální praxe v oboru 5 let. Více informací na www.c-budejovice.cz. Přihlášky v písemné podobě dle podmínek na výše uvedených stránkách města České Budějovice, doručte nejpozději do 26. 11. 2013 13:00hod.

Veškeré podklady je možno si stáhnout z webových stránek www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem veřejné zakázky jsou v dokumentech uloženy.

Žádné komentáře:

Okomentovat