25. 10. 2013

Pomník Přemysla Otakara II. / Otevřený dopis radním města České Budějovice

Převzato z  http://jiriptacek.blogspot.cz/2013/10/pomnik-premysla-otakara-ii-otevreny.html
 


Vážení členové Rady města České Budějovice,

formou otevřeného dopisu se na vás obracíme s protestem proti nedávnému přijetí daru v podobě sochařského pomníku krále Přemysla Otakara II. Jsme přesvědčeni, že jste učinili chybné rozhodnutí a vyzýváme vás, abyste od něj upustili.
 
Nebudeme argumentovat pochybnostmi o umělecké úrovni nabídnutého díla. Najevo chceme dát rozhořčení nad neochotou nastavit transparentní mechanismy pro posuzování uměleckých děl ve veřejném prostoru města.

Je obvyklé, že stavbám pomníků a jiných trvalých zásahů do veřejného prostoru města předchází společenská debata a politickému rozhodnutí otevřená veřejná soutěž s rovnými možnostmi. Hodnocení takových soutěží bývá svěřováno komisím složených ze zástupců zadavatele a odborníků z oblasti umění ve veřejném prostoru, sochařství, urbanismu a památkové péče.

Rozumíme tomu, že jste se kvůli nabídce sochaře Františka Postla dostali do neobvyklé situace. Pochopitelně není vhodné vyhlašovat veřejnou soutěž na již nabídnutý dar. Závažně jste ale chybovali, když jste neiniciovali nestranné posouzení kvality pomníku a jeho příhodnosti pro veřejná prostranství Českých Budějovic.  Svým ryze politickým rozhodnutím poškozuje výtvarné umělce, kteří respektují systém transparentní soutěže, a vytváříte nebezpečný precedens, na který se v budoucnu mohou odvolat vaši nástupci při přijímání nekonzultovaných rozhodnutí v kultuře i dalších oblastech.

Veřejný prostor města je vzácný statek sdílený jeho obyvateli a návštěvníky. Městský politik by ho měl ochraňovat a obohacovat s mimořádnou obezřetností. Vaše rozhodnutí doplnit ho darem Františka Postla dokládá opak – neschopnost jednat obezřetně a podle předem daných pravidel.

Vyzýváme vás, abyste odvolali vlastní unáhlené usnesení a pokusili se o nápravu. Žádáme vás, abyste zrušili své rozhodnutí a umožnili nestranné, odborné posouzení umělecké úrovně návrhu a jeho vhodnosti pro předem vytipované lokality. Dále vás žádáme, abyste v reakci na vaše pochybení stanovili mechanismus, který stanoví závazný postup v podobných situacích.

Jedině tímto občanům dokážete, že svěřili správu jejich města do rukou lidem, kterým mohou důvěřovat.

Signatáři otevřeného dopisu (v abecedním pořadí)

Jakub Albín, student Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Marek Barták, architekt

Jaroslav Bašta, Ostinato festival

Šimon Brabec, architekt

Petr Brožka, odborný asistent, katedra výtvarné výchovy PF JU

Filip Dubsky, architekt, NOLIMAT, E-AREA, FEDIAZ

Jan Flaška, středoškolský pedagog, organizátor festivalu Fotojatka

Tomáš Havlík, sochař, absolvent AVU

Zdeněk Chmel, architekt

Barbora Jandová, studentka Fakulty umění a architektury Liberec, CBArchitektura o.s

Josef Lorenc, výtvarník a pedagog, katedra výtvarné výchovy PF JU

Aleš Pospíšil, výtvarný pedagog, katedra výtvarné výchovy PF JU

Jiří Ptáček, kritik umění, kurátor Fotograf Gallery, Praha a bytového výstavního prostoru Zutý Mánes, České Budějovice

Kateřina Richtrová, architekt, CBArchitektura o.s., Fakulta architektury ČVUT

Karel Řepa, výtvarný pedagog, katedra výtvarné výchovy PF JU

Aleš Seifert, ředitel AJG v Hluboké nad Vltavou

Dominika Sládková, odborný asistent, katedra výtvarné výchovy PF JU

Michal Škoda, výtvarný umělec, kurátor Domu umění města České Budějovice

Václav Štojdl, architekt

Věra Vejsová, sklářská výtvarnice, katedra výtvarné výchovy PF JU

Lenka Vilhelmová, výtvarná umělkyně, katedra výtvarné výchovy PF JU

Miroslav Vodák, architekt, CBArchitektura o.s.

Radek Wohlmuth, historik umění, redaktor časopisu art+antiques

Tomáš Zdvihal, architekt, CBArchitektura o.s

Vladimír Zdvihal, architekt, Ateliér Zdvihal České Budějovice

Žádné komentáře:

Okomentovat