5. 10. 2012

Rozhovor Deník 10/2012

České Budějovice - Cyklistika a městská hromadná doprava mají potenciál převzít dvě třetiny vnitroměstského provozu a radnice by měla ve spolupráci s občany a odborníky hledat strategickou vizi, aby město žilo a bylo plné lidí. To říká mladý českobudějovický architekt Mirek Vodák.

Kde vidíte největší problémy v dopravě v Českých Budějovicích?

Máme stotisícové město, které rozděluje řeka a železnice, přičemž obojí se dá přejet autem pouze na třech místech. V kombinaci s neexistujícím obchvatem, dálnicí a rozrůstající se 'sídelní kaší' jsou dopravní problémy naprosto logický důsledek dopravní a urbanistické 'politiky' města za posledních 20 let. Něco se dá vyřešit stavbou silnic, ale je to nejdražší a nejzdlouhavější postup. Jakákoliv stavba silnice uvnitř města je totéž, jako řešit obezitu povolením opasku.


Dá se vůbec naše město přizpůsobit nynějšímu provozu?

Každé město má své limity, dopravní zácpa hodinu ráno 
a hodinu odpoledne není žádná katastrofa. Jako architekt říkám, stavte město pro lidi, ne pro auta. Nemůžete mít obojí a město mají tvořit ulice, ne silnice. Je to výhodné ekonomicky, ekologicky i sociologicky. Princip, který na západě prosazují několik desetiletí, protože ze snu o domečku v přírodě, dvou autech a supermarketu dávno vyrostli.

Co by mělo pro zlepšení dopravy podniknout vedení města?

Město by mělo by zřídit fungující odbor hlavního architekta, protože dopravní kolaps je sekundární efekt nezvládnutého urbanismu. Mělo by systematicky podporovat městskou hromadnou dopravu a cyklistiku, protože má potenciál převzít dvě třetiny vnitroměstské dopravy. Mělo by zastavit dlouhodobý odliv obyvatel do okolních vesnic. Mělo by mít strategickou vizi, což je dohoda mezi politiky a občany a mělo by ji hledat jiným způsobem, než výběrovým řízením o nejnižší cenu.

Autor: Daniela Procházková / Deník 5/10/2012

2 komentáře:

 1. Kdy se začne o věcech uvažovat tak, že jsou součástí celku? nejde jen o to, jak o městě rozhodují politici, ale co chce každý člověk. To, že se stále staví ulice a domky po okraji a město se rozrůstá do plochy, že přibývá lidí, kteří nežijí ve městě, ale na jeho okraji a do města pak dojíždějí auty, městu nepomáhá. Je třeba se ptát, zda-li jakákoliv stavba ve městě nebo i jen úprava parteru domu v centru, stavba silnice nebo nový park - zda-li tyto zásahy město jako celek dělají kvalitnějším nebo ho oslabují.
  Katka

  OdpovědětVymazat
 2. České Budějovice - O tom, že dýchají čistý vzduch, si mohou obyvatelé krajského města nechat leda zdát. Nová měření ovzduší na šesti nejzatíženějších křižovatkách v Českých Budějovicích ukazují, že některé nebezpečné látky dokonce nárazově překračují státem stanovené limity. Šéf odboru ochrany životního prostředí Svatopluk Mika přirovnává českobudějovický vzduch k ostravskému.

  „Zhoršené ovzduší má na vině ze sedmdesáti procent doprava," vysvětluje hlavní příčinu Mika. Pravidelné zářijové měření při Dni bez aut, kdy na náměstí Přemysla Otakara II. mohou jen pěší 
a cyklisté, a následné měření, kdy sem auta smí, přináší alarmující důkazy. Koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku, polétavého prachu 
a dalších jedovatých látek, jako je xylen, toluen nebo benzen se při pohybu aut několikanásobně zvýší.

  „Oxid dusnatý až pětadvacetkrát, oxid dusíku NOX přibližně dvacetkrát, benzen pětkrát," uvádí příklady Mika. Nejproblematičtější je podle něj polétavý prach, který může způsobovat závažné zdravotní potíže; mikroskopické částice organismus neodfiltruje, usazují se v dýchacích cestách a dostávají se přímo do krevního řečiště.

  Autor: Daniela Procházková / Deník 5/10/2012

  OdpovědětVymazat