23. 6. 2012

Náměstí Lišov - City Upgrade

Dlouhodobým záměrem města je vyřešení stávajícího stavu veřejného prostoru náměstí. Rada města v minulosti rozhodla o nutnosti změny náměstí jak po stránce estetické, tak i po stránce dopravní a provozně funkční. Byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž na studie náměstí, které se zůčastnili tři architektonické kanceláře. Všechny návrhy můžete najít na webu města Lišov.

Varianta B - City Upgrade

Návrh: Ing. Arch. Ivo Pavlík, Ing. Arch. Lucie Chytilová, Ing. Arch. Ilona Žitnáková

Idea návrhu celkového řešení

Základní myšlenkou celkového pojetí úprav náměstí a ostatních prostor v jádru města je vytvoření jakýchsi obytných částí (pokojů). Tyto pokoje umožňují obývání veřejných prostor, především díky dřevěným prvkům - nábytku, který je v nich umístěn. Ten bude podtrhovat a obnovovat hlavní a nejdůležitější specifikum města. Tím je dlouholetá kvalitní výroba nábytku již od 19. století. Jde tedy o odkazování se k nábytkářské tradici, poukázání na tuto tradici a jak věříme, tak i obnovení tradice ve své původní kvalitě.

Lišov od začátku formovaly dvě hlavní cesty, které dnes obklopují jádro města. Kolem těchto cest se nacházela nejstarší zástavba. Prostor středu města (mezi dvěma cestami) byl původně celý prázdný jen s kostelem. Později se do tohoto středu začaly stavět další domy a mezi některými vznikaly cesty a cestičky, které až na jednu jsou zachovány do dneška. Tyto cesty jsou tedy novými společnými prostory. V naší myšlence jsou vytvořeny z rozdílných hodnotných povrchových materiálů a jsou vybaveny městským mobiliářem v duchu nábytku.

Studie si tedy klade za cíl zobytnit veřejný prostor města, kde by mělo dojít k vytvoření různých „pokojů“ s rozličnou atmosférou. Každý tento „pokoj“, ať už ulička nebo náměstí, má nábytek- mobiliář a „na podlaze“ položený „koberec“- tedy různé druhy dlažby. Tyto „podlahy“ definují prostory, které jsou důležité pro centrum města. Prostory mohou obyvatelům a turistům nabídnout prostředí od intimity po otevřenost prostoru. Od hluku po klid. Představujeme si, že každý si zde najde to svoje místo.

Základní přemýšlení o městě a jeho perspektiva

Myslíme si, že je důležité ve městě obnovit kvalitní výrobu nábytku. Mělo by se však jednat o progresivní a kvalitní nábytek ve smyslu věty: “KUPUJTE LIŠOVSKÝ NÁBYTEK, JE KVALITNÍ A LEVNÝ” Je dobré, že ve městě sídlí nábytkářská škola, která by měla být do budoucna schopna generovat zajímavý a kvalitní nábytek a samozřejmě šikovné lidi zvládající svoje řemeslo. Proto by bylo dobré spolupracovat s VŠ uměleckých oborů. V dnešní době, více než kdy jindy, je třeba dbát na kvalitní řemeslo. Proto je třeba pozvednout úroveň této školy a snad i do budoucna vytvořit zázemí pro nové místní truhláře a původní tradici sem navrátit. Myslíme si, že to je velká příležitost pro město a jeho budoucnost. Bohužel, dle našeho názoru, současná produkce místní nábytkářské firmy kvalitativně a designově nedosahuje toho, čeho by se dalo dosáhnout. Co není možno vyrobit za zlomek částky a dnes už i v podobné kvalitě v Číně, Indii apod.


Proto si myslíme, že by měl být směr - motto jasně určeno. A to jest: LIŠOV MĚSTO NÁBYTKU. Doporučujeme tedy a v projektu také řešíme přepracování celého muzea. Požádat o navrácení původních exponátů nábytku z muzea v Českých Budějovicích. Také se poptat po dalších muzeích a spolupracovat s nimi. Například vystavit nábytek, který tato muzea stejně mají ve svých depozitářích. Je důležité uvolnit a upravit prostor celého špitálu a vytvořit zde muzeum, které bude vytvořeno na úrovni a nebude mít zelené koberce na podlahách apod. Toto muzeum bude moci díky své kvalitě čerpat z potenciálu turistů, kteří přijíždějí například do Třeboně. Tento potenciál je v současné době nevyužit. Ve městě Třeboni je přes 1000 ubytovaných lázeňských hostů a mnozí z těchto lidí mohou přijet do zajímavého muzea do Lišova. Je například i s podivem, že v IC v Třeboni nejsou k dispozici prospekty o tom, co nabízí město Lišov, o zajímavostech kolem města jako je například Locus perennis, větrník apod...

Myslíme si, že je důležitější mít prospekty a letáky na místech, kde jsou v okolí lidé a odkud tedy mohou přijet. Co se týče turistů v Třeboni, tak se jedná o lázeňské hosty, cykloturisty a také ty, co přijeli automobilem. Podobně se dá hovořit pravděpodobně i o Hluboké. Bylo by proto dobré pokud by celý špitál byl proměněn na muzeum. Společně s muzejními kousky nábytku by také byly možné různé krátkodobé výstavy výtvarného umění- obrazy, sochy apod. V Třeboni v současné době počítají s galerií moderního umění na světové úrovni. Bylo by možné s nimi spolupracovat, nebo s nějakou jinou institucí. Zajímavý je příklad města Brtnice spolupracující s MG Brno.

Vzhledem k tomu, že nyní jsou všechny autobusové zastávky umístěny přímo na náměstí, přehodnotili a zvážili jsme i jejich ideální umístění. Není obvyklé, aby město mělo zastávku na hlavním náměstí. To je spíše typické pro vesnici. Podle nás je vhodné, jelikož Lišov je město, aby mělo malé autobusové nádraží- větší přístřešek s například prodejnou novin apod., který bude stát v samostatném prostoru. Proto doporučujeme současnou zastávku umístěnou na náměstí přemístit. Nejvhodnější místo pro vytvoření malého autobusového nádraží je na nynějším parkovišti u kulturního domu.

Idea náměstí

Hlavní idea náměstí vychází stejně jako celková myšlenka z „Lišova jako města nábytku“. Proto je hlavní plocha náměstí vydlážděna štětovou dlažbou a na tuto plochu jsou funkčně rozmístěny jednotlivé „kusy nábytku“, tak aby se dal prostor náměstí obývat občany a turisty.Tento městský mobiliář by měl svým vzhledem odkazovat, jak již bylo řečeno, na nábytek a tudíž na slavnou historii města. Díky tomuto mobiliáři by zde byla také jasná návaznost na muzeum nábytku. Turistům, kteří sem budou přicházet nebo přijíždět by nábytek “ukázal cestu” do muzea a také historii města. Materiál, z kterého bude tento „Lišovský nábytek“ vyroben bude kvalitní dubové dřevo.Nabízí se zde zajímavé řešení: spolupráce při vytváření dřevěných prvků “nábytku” s místní nábytkářskou školou, pro kterou by se mohlo jednat o zajímavý úkol. Mohla by se tím do budoucna prezentovat.

Popis architektonického řešení

Náměstí je rozděleno na několik zón: volná plocha s podiem a místem pro máju, kde je možno konat různé společenské akce (stavění máje, lišovské slavnosti, trhy apod.). Další zóna navazuje na přístup na náměstí od radnice. Zde se předpokládá hlavní koncentrace turistů. Proto zde budou umístěny věci potřebné pro turisty, jako jsou orientační tabule s mapou a zajímavostmi ve městě a okolí, 3d model města, stojany na kola a poblíž sochy také sezení a kašna. Na rohu je oblíbená restaurace, kde mohou turisté pojíst a popít. Tato restaurace si může nyní rozšířit venkovní předzahrádku libovolně do náměstí. Ve spodní části náměstí se počítá s klidnější zónou. Lidé si zde mohou přijít přečíst knihu, posedět, děti si zde mohou hrát apod. Jsou zde umístěny lavičky, pítko a také stálé pódium. Stávající prvky náměstí jako je socha sv. Anny, pomník padlým v první světové válce zůstanou na svých původních místech.

Plocha náměstí je obklopena původními hodnotnými stromy. Ty uzavírají vnitřní plochu náměstí. Tyto stromy budou ponechány, odstraněny budou pouze keře, jehličnatá zeleň a několik kusů stromu Štědřec. Budou dosazeny 3 lípy. Dvě do spodní části, tak aby uzavřely pohled k herně. Jedna lípa k soše. Poblíž městského úřadu se stromy dosazovat nebudou, což povede k lepšímu vizuálnímu kontaktu a propojení s náměstím. Na náměstí nebude ponechána tráva. Myslíme si, že náměstí v centru města má být funkčním náměstím a tedy ne parkem. Zeleň bude nově omezena na stromy. Bude se jednat o náměstí ohraničené vysokými stromy.

Pohled přicházejících na náměstí bude směřován díky stromům k nebi. Největšího až divadelního účinku bude dosaženo v noci, díky nasvícení korun stromů přirozeným bílým světlem reflektorů umístěných v dlažbě. Těmito reflektory bude také nasvětlena socha, památník padlým a kašna. Reflektory nebudou oslňovat ani svítit do oken okolních domů.

Argumentem pro odstranění nekvalitní trávy je také navrácení prostoru k minulosti, kdy náměstí bylo trhem a byly zde tedy jen stromy a pískový povrch. Pískový povrch nahrazujeme štípanou štětovou dlažbou z blízkého lomu, která bude vizuálně zajímavá a zároveň relativně finančně nenáročná. Budou samozřejmě zvoleny takové kameny, aby povrch náměstí byl co možná nejrovnější. Štětová dlažba na rozdíl od ostatních druhů povrchů, mimo písek, je velmi vhodná pokud je v její blízkosti kořenový systém vzrostlých lip. Lípy jsou totiž velmi málo snášenlivé ke změnám v jejich kořenovém systému. Hrozilo by jejich prosychání a výrazné zkrácení jejich života. Plocha ze štětové dlažby je pro ně tedy nejvhodnější díky svému největšímu vsaku vody do podloží. I přesto je však nutno nechat dostatečný prostor kolem kmene stromu, kde nebude použita štětová dlažba, ale písková mlatová plocha se stejnou barevností jako u štětové dlažby. Jedná se o kruh poloměru 1,5 metru kolem starých vzrostlých stromů. U mladších je kruh menší. Tento povrch zaručuje co nejlepší podmínky pro život tohoto dlouhověkého stromu. Vše je patrno v detailním řezu. Dlažba i kruh kolem stromu vytvářejí mírný trychtýř. Povrch náměstí stromy jakoby stlačují. Dochází tedy k zajímavému efektu proláklin kolem stromů.

Na náměstí budou ke stávajícím objektům, soše a pomníku, doplněny lavičky se speciálním lampovým osvětlením, které bude v noci vytvářet světelné kužely na ploše náměstí. Tyto lampy mají opět podobu spíše lampy z obývacího pokoje než klasické pouliční. Na náměstí bude také nově usazena kašna v blízkosti sochy sv. Anny. Je zde také umístěn prvek hrací skříně, jako součást nábytku a jako odkaz na muzeum hracích strojků nacházejícího se v Lišově. Dále se předpokládá, že v průběhu několika let se v domech obklopujících náměstí začnou objevovat obchody, služby, restaurace, kavárny, informační centrum apod. Proto vnitřní plocha náměstí přímo navazuje na západní řadu domů. Zde by měla být zrušena stávající komunikace. Průjezd by měl být ponechán jen pro zásobování obchodů a restaurací. Variantně je zde možné nechat parkovat obyvatele přilehlých domů. Tato část by se měla stát pěší zónou, kde se může sedět u restaurace venku, procházet volně z náměstí. Čím větší propojení s náměstím, tím lépe jak pro domy, provozovny, tak také pro život na náměstí. Na východní straně náměstí bude zrušeno původní parkoviště a bude zde tímto jasně stanoven směr průchodu pěších. Doufáme, že to povede k vytvoření nových a úpravě původních provozoven a obchodů. Jižní plocha před domy bude nově vydlážděna spolu s náměstím. Na obou stranách vozovky vzniknou parkovací stání. Parkovacích stání je navrženo 60 podle požadavků města. Pokud by stačil menší počet stání, tedy 40, bylo by vhodnější na jižní straně této komunikace tato stání oželet. Mezi parkovacím stáním a domy vznikne dlážděná plocha, kde se v budoucnu mohou objevit předzahrádky restaurací, obchodů a služeb. V budoucnu, po vybudování obchvatu, budou jak doufáme, také domy na severní straně náměstí lépe přístupné pro pěší a i zde dojde k vytvoření provozoven a IC viz. předchozí část. Parkovací stání jsou tedy navržena podél severní a jižní strany náměstí - podél hlavních komunikací tak, aby se zachovala především průchodnost centrem města, tedy západ východ. Pokud dojde ke stavbě náměstí dříve než k vytvoření nového obchvatu, tak je nutné, aby bylo stání na parkovišti u Třídy 5. května dočasně podélné (z důvodu nemožnosti vycouvání automobilů).

Kolem severní, jižní a východní komunikace obklopujících náměstí budou instalovány nové klasické pouliční lampy osvětlující však jen na komunikace. Doporučujeme také dostavbu proluky náměstí. V jihovýchodním cípu náměstí, vedle dnešní herny je volná plocha. Kdysi, když zde ještě nevedla ulice Lazna, zde stával objekt. Myslíme si, že by bylo vhodné, kdyby se toto volné místo opět dostavělo, tak aby se zde zacelila nevhodná proluka, která vyniká při pohledu z náměstí. Nově vzniklý dům by určitě neměl reflektovat ve své kvalitě stávající objekt herny. Je až s podivem, jak mohlo být něco takového postaveno přímo na hlavním náměstí.

2 komentáře:

  1. Podle mého názoru se jedná o velmi kvalitní projekt, který podporuje tradiční a silnou stránku města Lišov. Podobné strategie patří ve světě mezi nejúspěšnější (pivo v Bavorsku, víno v Champagne atd ...). Uvidíme, zda návrh bude realizován, protože by byla škoda realizovat standartní úpravu silnic a parku, která se objevila u ostatních projektů. MV

    OdpovědětVymazat
  2. Mimochodem, poněkud delší autorská zpráva ukazuje smysl architektonických soutěží. Nejedná se pouze o "design" jednoho domu nebo náměstí, kde většina společnosti skončí u hodnocení líbí-nelíbí, ale o širší vztahy a souvislosti, které s architekturou souvisí (ekonomika, sociologie, doprava atd). MV

    OdpovědětVymazat