31. 5. 2021

Soutěž / Svazková základní škola Chýně – HostiviceSvazek obcí Chýně – Hostivice vyhlašuje užší jednofázovou architektonickou soutěž, která pomůže najít nejvhodnější řešení nové základní školy. Úkolem architektů bude vytvořit komplexní návrh, který bude sloužit nejen dětem a pedagogům, ale i široké veřejnosti. Zájemci o účast se mohou hlásit do 30. června 2021.Výsledky soutěže porota oznámí v říjnu.

Cílem soutěže je pro obec Chýni a město Hostivici najít partnera, který bude svým komplexním přístupem hledat cestu k vytvoření lepšího prostředí pro výuku žáků a důstojnou práci učitelů. Inovativní a zároveň nadčasové architektonické řešení má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti. Školní prostory by měly umožňovat větší variabilitu podle různých organizačních forem výuky, aktuálních potřeb školy a případně i dalších místních organizací.

Návrh nové společné školy by měl přinést více než jen kvalitní architektonické řešení a prostor pro výuku. Stavbou vznikne nové lokální centrum, které pomůže propojit chýňské a hostivické obyvatele a vytvoří základ meziobecní spolupráce. Předmětem řešení totiž nebude jen škola samotná, ale i prostor kolem ní. Jedna část tohoto prostoru by měla fungovat jako veřejný prostor, takže bude sloužit všem jako pobytové místo k setkávání a ke společenským, kulturním i sportovním aktivitám. Druhá část bude přístupná omezeně, klasicky v rámci areálu školy a sportoviště.

,,Děti tráví velkou část svého času ve škole – ať už během dne nebo i na kroužcích později odpoledne. Proto by jim prostředí školy a její okolí mělo poskytnout pocit bezpečí a umožnit relaxaci, komunikaci, přirozený rozvoj i zábavu a hru. Architektonické řešení by mělo podporovat moderní způsoby výuky a vést k všestrannému a kreativnímu rozvoji dětí,´´ shodují se starostky Chýně a Hostivic a k jejich společnému záměru dodávají: ,,Celá stavba by měla být maximálně udržitelná s minimálními negativními dopady na životní prostředí a s vyváženými náklady životního cyklu, tedy investičními i provozními náklady. Zároveň však komfortní pro své uživatele, s jedinečným duchem, příjemnou atmosférou a prvky, které potěší."

Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou 500 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná maximální hodnota následné zakázky na kompletní projektové práce je stanovena ve výši 27 mil. Kč bez DPH.

Závislými členy soutěžní poroty bude starostka Chýně Anna Chvojková, starostka Hostivic Klára Čápová, ředitel ZŠ a MŠ Chýně Jaroslav Novák a radní Hostivic Tomáš Koňařík. Nezávislými členy poroty budou architekti Ondřej Píhrt, David Tichý, Ondřej Synek, Ida Chuchlíková a Vojtěch Sosna.

Organizátory soutěže jsou Karla Kupilíková a Radek Janoušek z Platformy pro veřejný prostor a Tomáš Zdvihal z CBArchitektura.

Kompletní soutěžní dokumentace je dostupná na profilu zadavatele

Žádné komentáře:

Okomentovat