15. 11. 2019

Revitalizace parku Dukelská

Město České Budějovice připravuje veřejnou zakázku na projekt revitalizace parku v Dukelské ulici. Očekává se, že v řešeném území dojde k revitalizaci veřejného prostoru města - parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek upravených ploch a mobiliáře pro uvedené využití. Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území.

Na organizaci soutěže spolupracovala CBArchitektura.

Žádné komentáře:

Okomentovat