6. 3. 2017

Bělohorské postní plátno


Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt  / studentský kostel Sv. Rodiny v Český Budějovicích

Popeleční středa – Velký pátek 2017 / foto © Pavel Němec - otevřeno denně 14:00 -17:00 hodin

Aktuální postní intervence ve studentském kostele v Českých Budějovicích v sobě nese hned několik vrstev. Svou podobou a dobou, po kterou ji můžete v kostele Sv. Rodiny spatřit, navazuje na prastarý zvyk zahalovat presbytáře kostelů velkými postními plátny. Ta přidávala k půstu těla i půst zraku. Pozdně středověká postní plátna byla bohatě posetá výjevy, znázorňujícími jako biblia pauperum, bible chudých, dějiny spásy. Známé je např. Velké žitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti biblickými zobrazeními od Stvoření po Poslední soud. Nejstarší postní plátna, která se objevují už na přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů kříže. V českém prostředí na tuto tradici např. navázala v roce 2012 instalace v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze.

„Plátno“ vystavené v budějovickém kostele však původně žádným postním plátnem nebylo. Jde o otisk, pravděpodobně největší současnou litografii, pořízenou z jiné umělecké intervence. V roce 2014 malíř Patrik Hábl, skladatel Michal Rataj a architekt Norbert Schmidt dočasně upravili místo posledního odpočinku vojáků padlých v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620. V kostele Sv. Rodiny se setkáváme právě s otiskem (a to včetně otisku zvukového) z této události, setkáváme se s pokusem přenést něco z dnešního bělohorského ekumenického mementa do budějovického studentského kostela.

„Jsou dvojí katastrofy, ničící – a tvořící. Očistné katastrofy, jejichž láva spaluje jakési otrávené vegetace života. Vaše vás nezničila, jste. Z čeho vás očistila? Přemýšlejte!“ Tak o dědictví Bílé hory kdysi uvažoval spisovatel Miloš Marten. Jako počátek přemýšlení nad tím, co nového nám aktuální „zahalení“ kostela Sv. Rodiny „odhaluje“, si tuto výzvu můžeme přisvojit i my.

Pořadatelé intervence: 
Studenstký kostel sv. Rodiny a Dům umění v Českých Budějovicích

Spolupráce:
Centrum teologie a umění při KTF UK

V souvislosti s aktuální intervencí se bude v sobotu 4. března od 16:00 hodin ve studentském kostele konat debata s názvem Současné umění a sakrální prostor. K debatnímu stolu usednou Patrik Hábl, Norbert Schmidt a Michal Škoda. Debatu povede Petra Lexová. Debata je pořádána ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií.

Bílá hora 2014
umělecká intervence
nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620
Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
7. září – 8. listopadu 2014


Žádné komentáře:

Okomentovat