31. 1. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / JIHOČESKÝ KRAJ A HORNÍ RAKOUSKODvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Přibližně 60% prezentovaných staveb vzniklo formou architektonické soutěže, kde investor a jím vybraná odborná a nezávislá porota mohla porovnávat několik konkrétních návrhů. Tímto způsobem lze hodnotit nejenom celkové architektonické a urbanistické řešení, ale i poměr ceny a kvality konkrétních návrhů. Je poměrně překvapující, jak málo pozornosti se věnuje právě analýze celého procesu, ve kterém vznikají stavby v celkovém objemu několika miliard ročně. Databáze kvalitních příkladů by měla být, dle našeho názoru, naprostou samozřejmostí, stejně jako veřejná diskuse o tom, jak chceme stavět a jak má vypadat prostředí, ve kterém trávíme drtivou většinu našich životů. Uvedené příklady ukazují, že postavit dobrý dům není tak složité, jak se zdá, pokud je o něj zájem.
JAK DVOJPUBLIKACI ZÍSKAT?
- po předchozí domluvě (email, facebook) osobně v Č. Budějovicích, nebo Praze / 250 Kč
- poštou na dobírku / 250 Kč + poštovné 70 Kč
- poštou s platbou na účet předem / 250 Kč + poštovné 30 Kč
- zakoupením na místech níže / 250 Kč
  Galerie současného umění a architektury v Českých Budějovicích
  Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
  Galerie VI PER v Praze


Úvodní text autorů Průvodce
Úvodní text architekta Petra Leška
Rozhovor Průvodci současnou architekturou / Milk&Honeyo platformě CBArchitektura

Spolek CBArchitektura je neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a kraji a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích. Cílem projektu není navrhovat konkrétní stavby, ale vytvořit platformu pro sdílení názorů o současné architektuře a urbanismu. Jsme totiž přesvědčeni, že architektura je obrazem společnosti a že nás obklopuje každý den, po celý život.

Cílovou skupinou projektu jsou občané a zastupitelé města a všechny aktivity spolku jsou neziskové. Jednotlivá témata se věnují základním otázkám jak stavět - proč stavět - co stavět, jak si vybrat architekta, co může přinést architektonická soutěž nebo architektonický workshop, a dále tématu veřejných staveb a veřejného prostoru.


Mirek Vodák a Tomáš Zdvihal
kontakt: cbarchitektura@gmail.com / www.cbarchitektura.cz

1 komentář: