19. 2. 2016

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Hýlačka

Lokalita a popis stavby

Rozhledna se nachází na kopci Hýlačka 3 km jihozápadně od Tábora v příměstské části Větrovy. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy začínající od vzdálenosti v poloměru 40 m a více, v nejbližším okolí se nachází plochy zeleně a les. Ve vzdálenosti 16 m jsou objekty vodárny a telekomunikační věže. Vyhlídková věž je ocelová stavba celkové výšky 35,6 m. Vyhlídková kabina s podlahou plošiny umístěná ve výšce 25,0 m nad terénem má oválný půdorys s maximálními rozměry 8,65 x 4,30 m. Nosnou funkci zde tvoří soustava ocelových nosníků podlahy kabiny. Zastřešení kabiny je provedeno rovněž soustavou ocelových nosníků.


Přístup z úrovně terénu do vyhlídkové kabiny je umožněn přes schodiště tvořené přímými rameny s půlkruhovými podestami. Schodiště nesou dva ocelové sloupy, které tvoří hlavní svislou nosnou konstrukci celé věže. Stabilitu zajišťují šikmá ocelová táhla kotvená do kotevních bloků na úrovni terénu a k hlavnímu nosnému rámu v úrovni vyhlídkové plošiny. Kotevní bloky byly zakotveny do společných železobetonových základů celé věže. Založení hlavních nosných ocelových sloupů je plošné, a to na železobetonové základové desce s tím, že základová konstrukce byla doplněna mikropilotami pod kotevními bloky táhel.

Architektonické řešení

Orientace rozhledny byla zvolena tak, aby hlavní pohledová osa z vyhlídkové plošiny směřovala k centru Tábora stejně jako u původní Hýlačky. Objekt zázemí je mimo půdorys rozhledny na okraji pozemku a společně s rozhlednou, umístěnou těsně u hranice lesa, vytváří na „náměstíčko“, přirozený cíl návštěvníků a místo odpočinku, čekání na pomalejší kamarády, vypuštění batolat z kočárků a zaparkování kol a před výstupem na rozhlednu. 

Tři hlavní principy:
1. Tvar rozhledny je inspirován tvarem původní husitské hlásky. Nárožní hrany, tvořené ocelovými táhly, se sbíhají tak, aby imaginárně opsaly tvar shořelé rozhledny. Toto řešení je elegantní a staticky výhodné, kromě toho bez přehnané doslovnosti evokuje siluetu původní rozhledny. 
2. Diagonální členění pláště, v původním projektu tvořeném eternitovými šablonami, je zopakováno v kosočtverečném rastru ocelové sítě tvořící obal schodiště nové rozhledny. 
3. Jako vzpomínka na dramatický konec původní Hýlačky bylo na objektu zázemí navrženo použití opáleného dřeva. Tento neobvyklý a esteticky zajímavý materiál se u nás málo využívá, ale tradiční použití má například v Japonsku. Nová ocelová rozhledna se bude třpytit nad „spáleništěm“ jako fénix povstalý z popela. V rámci úspor však byl objekt zázemí nahrazen typovým kontejnerem stříbrné barvy. 

Autorská zpráva
Foto: Martin Kocich
Investor: Klub českých turistů Tábor
Autoři návrhu: Ing. arch. David Grygar, Ing. arch. Martin Kocich, Ing. arch. Pavla Kosová
Generální projektant: ARCHITEKTI Grygar & spol., s.r.o.
Statické řešení: HHStatika s.r.o., Ing. Jan Hora 
Dodavatel: Lemonta, s.r.o.

Fakta a data:
Výška rozhledny - 35,6 m
Výška vyhlídkové plošiny - 25 m
Cena - 5,6 mil. Kč bez DPH
Na konstrukci bylo použito 33 tun oceli

1. ledna 2012 shořela původní dřevěná Hýlačka
červen 2012 - vyhlášení architektonické soutěže
květen 2013 byl vybrán realizovaný návrh
červenec 2014 - vydáno stavební povolení
březen až červen 2015 - průběh výstavby
1. srpna 2015 slavnostní otevření nové Hýlačky

Žádné komentáře:

Okomentovat