14. 5. 2015

K zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově / vyjádření ČKA

Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století. 
 
Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO. Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do této zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století. Česká komora architektů (ČKA) se domnívá, že by bylo nesmyslné opakovat tyto chyby minulosti – žádoucí je naopak využít příležitosti, kdy je stávající objekt otáčivého hlediště nutné demontovat, k rehabilitaci tohoto unikátního díla krajinářské architektury, jež by byla bezpochybným přínosem pro vlastní zámecký areál i město Český Krumlov.

Scéna Jihočeského divadla s otáčivým hledištěm může v Českém Krumlově zůstat, aniž by se tak stalo za cenu dalšího fatálního zásahu do komplexu jedinečné barokní zámecké zahrady – dokazují to i výsledky studentské soutěže, vypsané v roce 2012 Fakultou architektury ČVUT v Praze. Aktuálně připravovaná soutěž, jejímž vypisovatelem je město České Budějovice, jako zřizovatel Jihočeského divadla, by měla prověřit různá řešení a vhodná umístění nové scény s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu, bez jejího znehodnocení, jež by mohlo vést až k vyškrtnutí města Český Krumlov ze Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

ČKA podporuje architektonické soutěže, zejména pokud se jedná o tak významné veřejné zakázky, jakou je i případná výstavba nové divadelní scény v Českém Krumlově – v takovýchto případech nabízí ČKA vypisovatelům podporu při přípravě kvalitních soutěžních podmínek i vlastní organizaci soutěže. Komora však považuje za nesmyslné a z hlediska vlastní soutěže i z hlediska nakládání s veřejnými prostředky za kontraproduktivní připravovat soutěž na jakékoliv místo v rámci historické zahrady českokrumlovského zámku.

Domníváme se, že nejde vůbec o jakýsi spor památkové péče na straně jedné a takzvané živé kultury na straně druhé. Jde o zcela zásadní otázku po naší kulturnosti, spočívající i ve schopnosti reflektovat a vážit si hodnot, které jsme zdědili po předchozích generacích.

ČKA vyjadřuje tímto stanoviskem jednoznačný nesouhlas s potvrzením umístění otáčivého hlediště venkovní scény Jihočeského divadla v zámecké zahradě v Českém Krumlově a vyzývá k respektu k nevyčíslitelnému významu této památky.

1 komentář:

 1. Výzva k zachování otáčivého hlediště

  Po dlouhých letech sporů ohledně budoucnosti otáčivého hlediště dospěla odborná komise ministra kultury ke kompromisnímu řešení, tedy jeho ponechání na stávajícím místě s možným mírným posunutím z podélné osy zámecké zahrady. Přesto v současné době vnímáme z nejrůznějších stran silné útoky proti tomuto složitě dohodnutému řešení.

  Rádi bychom proto touto cestou vyjádřili naše hluboké přesvědčení, že nepovažujeme současná odmítavá vyjádření za tak zásadní, aby fenomén otáčivého hlediště byl ze zámecké zahrady definitivně odstraněn. Opíráme se přitom o následující argumenty:

  1/ Otáčivé hlediště není trvalou stavbou, která by nezvratně proměnila charakter zámecké zahrady.

  2/ Samotný divadelní provoz sice v jedné čtvrtině roku zatěžuje prostředí zahrady, ale nedevastuje ani ji, ani zámeček Bellarie. Dlouhodobě neutěšený stav této stavby není důsledkem divadelního provozu, ale nepřistoupení k zásadní rekonstrukci v minulých letech, respektive desetiletích.

  3/ Více než padesátiletá existence tohoto výjimečného divadelního fenoménu v zámecké zahradě dokázala právě svou dlouhodobou historií právo na svou existenci a násilné zrušení by se jevilo absurdním. Nevěříme, že by takové řešení situace zvolili v ostatních zemích západní Evropy.

  4/ Důrazně odmítáme výroky odpůrců otáčivého hlediště, že tento fenomén je pouhou lokální diváckou atrakcí bez možného vyššího uměleckého potenciálu, který má ve svém důsledku pouze zlepšovat ekonomickou situaci Jihočeského divadla. Tento neodborný a leckdy až arogantní přístup k divadelnímu umění na otáčivém hledišti kontrastuje s řadou výborných uměleckých produkcí, mnohdy za účasti výjimečných českých i zahraničních uměleckých osobností.

  5/ Respektujeme zcela legitimní názor prezentovaný řadou odborníků na památkovou péči, kteří hájí existenci zámecké zahrady v původní podobě, tedy bez otáčivého hlediště, jako veřejný zájem. Ale existuje v této věci neméně důležitý veřejný zájem statisíců občanů České republiky, kteří na otáčivém hledišti umístěném právě v českokrumlovské zámecké zahradě nacházejí možnost setkávat se s živým uměním a to nejen činoherním, ale i operním a tanečním. Navíc v estetické podobě, která je mimo možnosti jiných divadelních scén pod otevřeným nebem. Odstraněním otáčivého hlediště ze zámecké zahrady poškodíme zcela legitimní veřejný zájem, který je podpořen více než padesátiletou historií a více než dvěma miliony diváků českých i zahraničních. Jsme hluboce přesvědčeni, že oba veřejné zájmy lze skloubit. Ostatně výsledky současné ministerské komise jsou toho důkazem.

  6/ Vyzýváme proto touto cestou Ministerstvo kultury, statutární město České Budějovice a město Český Krumlov, aby s respektováním vyjádření zástupců UNESCO, kteří Český Krumlov navštívili v srpnu 2014, zachovali existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě a to v podobě, která vzejde z plánované architektonické soutěže a vyřeší estetické nedostatky právem vytýkané otáčivému hledišti stávajícímu.

  24. června 2015

  Ing. Jiří Boček, generální ředitel národního podniku Budějovický Budvar
  Ing. Vlastislav Bříza, generální ředitel Koh-i-noor Holding
  doc. Jan Burian, ředitel Národního divadla v Praze
  Ing. Ivo Geršl, generální ředitel EGE spol. s r.o., předseda Nadačního fondu Jihočeského divadla
  prof. Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  doc. Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze
  Jiří Menzel, filmový a divadelní režisér
  Mgr. Stanislav Moša, předseda Asociace profesionálních divadel, ředitel Městského divadla Brno
  Prof. Ivo Medek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  David Radok, divadelní režisér
  Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
  Jiří Šesták, Ph.D., senátor Parlamentu České republiky, divadelní manažer
  Ing. Milan Teplý, předseda představenstva a generální ředitel Madeta, a. s.
  Doc. Milan Uhde, dramatik, bývalý ministr kultury
  prof. Jaroslav Vostrý, divadelní teoretik a dramatik

  OdpovědětVymazat