16. 12. 2014

DPS Sezimovo Ústí / odměna / City Upgrade

Baťova seniorská kolonie                                                                                         www.cityupgrade.cz

Část města, ve které je umístěn návrh, byla založena a definována firmou Baťa. Ta zde postavila továrnu na výrobu strojů na boty. Poblíž továren byly postaveny rodinné domky. Celá čtvrt a její vznik je spjat s firmou Baťa, s funkčností a částečně také s cihlou jako symbolem Baťovské architektury. Snažili jsme se tento fenomén a potenciál místa zachytit a reflektovat v návrhu a identifikovat v názvu. V logice fungování můžeme hovořit o tzv. "byto-domech": ve vnitřních částech objektu vytváříme systém těžící z výhod bytového domu, ozvláštněného společnými prostorami. Směrem ven pracujeme s logikou rodinného domku s intimní zahrádkou a brankou vedoucí do zelené uličky vedoucí rovnou ven do města. Lidé mají možnost volby, kudy jít.

V samotných bytech preferujeme domácí prostředí, tedy předpokládáme vybavení nábytkem, na který je senior zvyklý v daleko větší míře, než je dnes obvyklé. Pro seniory je změna místa na “stáří" traumatizující. Opouštějí místo, které měli spjaté se svými blízkými, se situacemi, se vzpomínkami. Na rozdíl od dnešního stavu v domovech seniorů, kde je pravidlem, že senior si přináší pouze několik kusů oblečení a fotografie, jsme celý prostor koncipovali tak, aby byl připravený na ovlivnění obyvatelem. Nestavíme hotel, ani nemocnici. Lidé si berou svůj nábytek a co největší část vybavení. Na zahradu, náležející k bytu, si mohou vzít také kočku nebo pejska. Rádi bychom zdůraznili, že navrhovaný domov je určen pro lidi, o které se nemůže postarat rodina, kteří mají nedostatek peněz nebo se nedokáží sami postarat o velký dům apod. V opačném případě je vždy lepší, pokud lidé zůstávají ve svém prostředí, s rodinou, která je jim na blízku, stará se o ně či k nim dochází sociální služba.

Věříme, že námi navrhované Seniorské bydlení se může stát výraznou institucí, impulzem a specifickým středem v prostředí sídliště, kde nebudou doma jen ubytovaní senioři, ale kam se rádi vydají jejich děti a vnoučata na odpolední návštěvu. Místem, kde se místní rádi staví pro koláč k snídani, pro poučení na besedu, děti podívat na sbírku kaktusů nebo papouška ve voliéře. Senioři nepotřebují jen další institucionalizovaný stroj na jejich optimální umístění. Potřebuji se stát součástí prostředí, světa, který je obklopuje. Vždyt' stáří, přestože často doprovázeně omezeními a nemocí, není nemocí samotnou, ba, nemělo by být ani hendikepem. Stáří je vrchol životní cesty, ústí řeky před oceánem věčnosti. Silně vnímáme obrat seniorskěho ducha k hodnotám přesahujícím všední svět, at' již náboženským, k prožívání vztahů, pokojného nadhledu nad problémy dneška, silnou vazbu na rodinu, přemítáním o prožitém životě a snaze zanechat nějaký odkaz společnosti, touhu dělit se s ostatními o své zkušenosti, svůj um či talent.

Právě pro takového hodnoty se snažíme vytvořit odpovídající prostředí. Vytváříme komunitní „kolonii“ podobné vesnici za propustnými zdmi baťovského vzezření (režné zdivo). Nabízíme soukromí (byty se zahrádkami), otevřenost (kuchyň pavlačového typu, dvorky, klubovny, zahrady) a komunitu (společný "obývací" pokoj jako společenská místnost). Nenavrhujeme bytový dům, ani zařízení nemocničního typu. Do náročného provozu vtiskujeme přirozené: 60 obytných jednotek nelze vtěsnat na malou plochu o mnoha patrech. Nechceme vytvářet sídliště, senioři se nesmí stát inventářem institucionární architektury, octnout se v pozadí systému, “stroje". Seniorské bydlení vnímáme spíše jako živé “komunitní" centrum čtvrtě, plné akce: z části vyvolaných provozem zařízení a jeho pracovníky, interakcí s děním v okolí a do značně míry také aktivizační složkou jeho obyvatel - seniorů.

V architektonické soutěži získal návrh odměnu za prokazatelný přínos a pozoruhodný dílčí podnět a řešení.

Zdroj /// http://www.cityupgrade.cz/architektura/domov-s-pecovatelskou-sluzbou-sezimovo-ustiŽádné komentáře:

Okomentovat