10. 4. 2014

Lannova / Kanovnická

V roce 2009 si město nechalo zpracovat Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD), který v jednotlivých kapitolách popisuje dopravní opatření na území města, s cílem hledat kompromis mezi jednotlivými druhy dopravy (pěší, cyklisté, MHD a IAD). Jedním z projektů doporučených k realizaci je bod 14:

Pěší zóna v Kanovnické ulici: navazuje na oblíbenou pěší trasu v Lannově třídě, uvolňuje celý prostor Kanovnické ulice mezi ulicemi Na Sadech a Kněžská chodcům. Umožněn bude vjezd vozidlům zásobování a IZS. Ulice Na Mlýnské stoce zůstává připojena k ulici Na Sadech. Variantně může být pěší zóna prodloužena až k ulici U Černé věže. (...) Doporučujeme realizaci podrobných auditů pěších tras, které v návaznosti na IPOD rozpracují standardy kvality pěších tras, zjistí jejich skutečný stav přímo v terénu a navrhnou konkrétní opatření. Zpracované kategorie pěších tras hodnotí jejich význam nejen podle intenzity chůze, ale také dalších charakteristik, ovlivňujících motivaci obyvatel města k využití chůze namísto jiných druhů dopravy.

Křižovatka Lannovy třídy a ulice Na Sadech patří k nefrekventovanějším pěším prostorům v našem městě. Jedná se o hlavní spojnici historického centra a (potenciálně) nejživější obchodní ulice vedoucí k autobusovému a vlakovému nádraží. Denně se v této oblasti pohybují desetitisíce lidí (Lannova cca 13000/8hodin, Kanovnická cca 7000/8hodin; park Na Sadech a Senovážné náměstí jsou celoměstsky významné veřejné plochy). Přitom kvalita veřejného prostoru má zásadní dopad na sociologické, ekonomické a ekologické  vztahy v území, které formují charakater městské části.

V kontextu těchto čísel a faktů je poměrně překvapující, že v posledních letech sice došlo k rekonstrukci všech navazujících ulic, ale uprostřed zůstala křižovatka, která je definována především dopravním řešením upřednostňujícím IAD. Pokud by v Kanovnické ulici došlo k realizaci projektu pěší zony anebo tzv. shared space, měl by se na jeho podobě podílet architekt/urbanista a nikoliv pouze dopravní inženýr. Jednou z variant je vypsání architektonické soutěže na celkové urbanistické řešení, která by neřešila jenom technické otázky, ale dokázala by definovat celkový koncept významné městské osy.


Na vizualizaci vidíte jeden z možných přístupů (Mirek Vodák / CBArchitektura), který místo striktního oddělení jednotlivých druhů dopravy upřednostňuje koncept shared space a design křižovatky/ přechodu odpovídá jejímu využití a významu pro peší.

 Současnost

Návrh

 Pěší

 Cyklisté

 Auta

Žádné komentáře:

Okomentovat