23. 2. 2014

Mateřská škola v Hradební ulici / Barbora Jandová ANOTACE
Před několika lety navrhla ing. arch. Kateřina Richtrová v rámci svého diplomního projektu na liberecké fakultě umění a architektury do proluky v Hradební ulici bytový dům. Loňského roku vzniklo na liberecké fakultě zadání na stejné místo, ale s jinou náplní. Tou byla mateřská školka. Toto téma zpracovalo několik studentů jako bakalářskou práci pod vedením pedagogů ing. arch. akad. arch. Jana Hendrycha a ing. arch. Jiřího Janďourka. Prvním prezentovaným návrhem je práce Barbory Jandové.
URBANISMUS

Lokalita se nachází v severovýchodní části historického jádra Českých Budějovic podél původních městských hradeb, které byly zvenčí lemované zachovanou Mlýnskou stokou. Lokalita byla dříve částečně zastavěna různě velkými objekty, od jednoduchých přízemních domků a přístaveb po novější vícepatrové činžovní domy. Částečně byly domy orientované do Hradební uličky a částečně šlo o zadní trakty, nebo zahrady domů v Kanovnické a Kněžské ulici. V 70. letech byla oblast určena k asanaci, která byla zčásti provedena. Od té doby však byla zastavěna pouze proluka v Kanovnické knihkupectvím Kanzelsberger a obnoven byl tzv. špalíček na rohu Kněžské a Hradební ulice. Na vyřešení toto místo teprve čeká. 
Lokalita má díky své pozici výbornou pěší dostupnost, hlavní náměstí Přemysla Otakara II. je vzdáleno 200m a nejbližší zastávka MHD 150m. Řešené místo o rozloze 3900m2 má charakter rovinaté zpevněné plochy, která je využivána převážně jako parkoviště. Celé území je v soukromém vlastnictví, pouze malá část je v majetku města. Větší část území je rozdělena podle původní gotické parcelace a navazuje na historické domy v Kněžské ulici. Areál školky reaguje na tuto parcelaci a využívá pouze plochy podél Hradební ulice, které jsou pozůstatkem zbořených domů a u nichž počítám s výkupem jednotlivých pozemků. Zbylé dvorky a zahrady podél domů v Kněžské ulici nechávám v majetku současných majitelů, kteří do nich mají orientované zadní vstupy.
Přízemní objekt teplárny jsem se rozhodla zbourat, protože dle mého názoru degraduje kvality tohoto území a umisťuji ho pod zem. Tím se tento prostor uvolňuje a vzniká zde veřejná komunikační plocha, kde je možné zaparkovat, zásobovat kuchyni, či projít do kavárny knihkupectví Kanzelsbergeru.


KONCEPT NÁVRHU
Hlavní motivací při návrhu mateřské školy bylo doplnění kompaktní struktury historického jádra a vytvoření charakteristických prvků, jako je ulička, zákoutí, vnitřní dvory a zahrady.
Hmota mateřské školy má půdorysný tvar ozrcadleného písmene L a její delší část je orientována podél Hradební uličky, kterou tímto nově definuje.
Škola je po své délce rozdělena na dva různé světy. Jeden je přimknut právě k Hradební uličce a tvoří ho různě vysoké objemy tříd, sociálek a servnisních prostor, které uliční frontě dodávají drobnější měřítko. Členitost je podpořena nahodile rozmístěnými čtvercovými okny. Pevné a uzavřené hmoty tříd mají navozovat pocit intimity a soustředěnosti. Zároveň fungují jako jakási hradba, která chrání vnitřní křehký svět.
Ten je naopak tvořen dlouhou otevřenou chodbou, která se stává společným předělovacím prostorem mezi třídami a zahradou. S tou je opticky propojen velkými okny a zápražím, které se odkazuje na typické polouzavřené dřevěné pavlače historických domů.HRACÍ CHODBA
Dlouhá chodba je otevřená směrem do zahrady a je zakončena schodištěm, které slouží i jako hlediště pro případná dětská představení. Tento prostor hlavně slouží jako prostor na hraní. Směrem do zahrady jsou umístěna velká okna, která mi umožňují bližší kontakt s exteriérem a významně chodbu prosvětlují. Okna mají hluboký parapet ve výšce 40cm, jsou tedy ideální na sezení pro děti. Na východní straně je dřevěná stěna s nikami, tvořící hrací police a zároveň tato dřevěná stěna odděluje dětské třídy. V dřevěné stěně jsou umístěny pohyblivé příčky s otvory, které při otevření slouží k prolézání a při zavření doplňují police. Těmito příčkami mohu prostor chodby opticky rozdělit na několik menších při zachování průchodu. Na podlaze chodby je rovněž vyznačena 30m dlouhá běžecká dráha se startovní čarou hned za šatnami. Ostatní mohou fandit na schodech u cílové pásky.
TŘÍDY
Mateřská škola je pro 50 dětí a jsou v ní 4 odlišné třídy – cvičební, výtvarná, hudební a zahradní. Třídy slouží menším skupinkám ke specializovaným činostem. Skupinky se v těchto třídách střídají dle rozvrhu. Každá třída má jinou barvu podlahy, jsou tedy mezi dětmi jasně identifikovatelné. Třídy mají okna orientovaná do Hradební uličky a děti tak mohou částečně navozovovat oční kontakt s kolemjdoucími. Denní světlo do nich proudí i úzkými okny téměř u stropu. Směrem k hrací chodbě je již zmíněná dřevěná stěna, která je z obou stran tvořena policemi, nikami a občas i nějakým průhledem či průlezem.Třída na cvičení je pokryta žíněnkami, na kterých se děti učí kotouly, svíčky a ostatní podle mne důležité pohybové prvky. Mají možnost lézt pomocí žebříků či pohyblivých lávek výš a koukat se okny na lidi, procházející ulicí pod nimi. Pod těmito lávkami mají umístěné balonky na hraní a uschované nářadí.
Třída hudební má jako svou dominantu klavír a samozřejmě i další hudební nástroje.
Ve výtvarné třídě se zase děti učí malovat, kreslit, modelovat atd. Třída je proto vybavena velkými stoly a stojany na kreslení.
Zahradní třída je něco mezi skleníkem a laboratoří. Děti se zde starají o květiny, které zároveň zkoumají pod mikroskopy. Učí se základy přírodních věd zábavnou formou.SPANÍ
Spaní pro děti je umístěno ve druhém patře, které se nachází nad jídelnou. Jsou zde čtyři místnosti na spaní. Do horního patra se stoupá po červeném schodišti, které slouží jak na hraní, tak jako hlediště.

JÍDELNA / KUCHYNĚ
Jídelna a kuchyň je umístěna v jižním traktu školky. Jídelna je součástí chodby s výhledem do zahrady. S kuchyní je propojena kuchyňskou linkou s dvěma stupni ze strany chodby. Děti tak mohou pomáhat s přípravou jídla.
Kuchyň slouží jako dokončovací. Jsou zde tedy umístěny potřebné sklady, přípravna a šatny pro personál. V tomto traktu je také umístěno TZB.VSTUP / ZÁSOBOVÁNÍ
Vstup do školky je z Hradební ulice přes kryté závětří. Z něj je průhled velkým oknem až do zahrady. Šatnou se děti dostávají do svého hracího ráje či do venkovní zahrady.
Zásobování kuchyně je zajištěno z dlážděné plochy, která z jihu přiléhá k mateřské škole.
V severním cípu školky je umístěna šatna a kancelář zaměstnanců, toaleta pro rodiče a TZB.ZAHRADA
Zahrada se otvírá k zadním fasádám stávajícíh domů a přímo sousedí s jejich dvorky a zahrádkami. Díky nepravidelné parcelaci vznikají v zahradě různá zákoutí, která vytváří příjemné a zábavné prostředí pro děti. Zahrada je rozdělena na čtyři pásy. V pásu u jídelny stojí v nejvzdálenějším koutě dub, po kterém mohou děti šplhat. Dále zde mají záhony, na kterých pěstují různé druhy zeleniny a ovoce. Nechybí ani domácí zvířata, jako například králík.
Další a zároveň nejmenší pás zahrady je pokryt odolným gumovým povrchem a je zde umístěna velká venkovní tabule na kreslení.
Třetí pás tvoří dřevěná paluba, v které je zapuštěn bazének, pískoviště a dvě trampolíny. Každá z těchto věcí vydává odlišné zvuky a tak by se dalo říci, že se jedná o hudební zónu. Poslední a největší částí je hřiště se zdí na prolézání, skluzavkou, houpačku a stěnou na lezení. Podél plotu se nachází čtyři ovocné stromy – jabloně a třešně. Větší část této plochy je zatravněna. Celá zahrada je od těch soukromých oddělena laťkovým plůtkem.


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V opozici k nízké a podlouhlé mateřské školy umisťuji do volného prostoru v severní části štíhlý čtyřpatrový objekt základní umělecké školy. Ta zachovává určitou kontinuitu ve výuce, děti se po absolvování mateřské školy vracejí do známého místa. Škola je materiálově řešena stejně jako mateřská škola. Mezi školkou a školou vzniká nový veřejný prostor, zákoutí se stromem a lavičkami, do kterého se nejspodnější třída může v letních měsících otevřít. Tato parcela je v současnosti v majetku města.PROLUKA V SOUSEDSTVÍ ŠPALÍČKU
Proluku v sousedství obnoveného špalíčku nezastavuji úplně, protože jeho hodnota je právě v solitérním umístění na rohu ulic. Navrhuji zde pouze úzký objekt určený k bydlení, který je přilepen k slepé fasádě sousedního vysokého činžovního domu. Zbylou plochu očišťuji a povyšuji na příjemný veřejný prostor se stromem a lavičkami. 

Průvodní zpráva / Barbora Jandová

Žádné komentáře:

Okomentovat