16. 1. 2013

Náměstí T. G. M. Tábor / 1.místo


Jednokolová veřejná projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na zpracování návrhu architektonicko-urbanistického řešení náměstí T.G. Masaryka v Táboře, zejména stanovení základní koncepce náměstí jako živého veřejného prostoru ve městě. 

„Potřebujeme idejí, živých, velikých idejí, a nebudeme malí. Musíme míti ideje světové, ideje netoliko pro sebe, ale pro všecky. Kdo se chce zachovati a udržeti, musí myslit, cítit a pracovat pro všecky, nejen pro sebe.“  Tomáš Garrigue Masaryk 

Nemáme docela malé ideje, toužíme vytvořit společenské a kulturní místo, místo interakce občanů, místo společných zážitků. Autoři: L’ubomíra Olasová, Martin (SK), Andrea Prajsová, Brno, Martina Štollová, Horní Bojanovice, Petr Fabík, Třebíč, Štěpán Hirsch, Plzeň, Viktor Jindra, Brno, Ondřej Kučera, Frýdek-Místek


Řešení lokality

Návrh náměstí Tomáše Garrigue Masaryka spočívá především ve vytvoření volné, variabilně využitelné plochy, která Táborákům ve středu jejich města tolik chybí. Lokalita na hlavní komunikační ose mezi nádražím a historickým centrem se postupem času proměnila z původní plochy botanické zahrady na důležité náměstí využívané k různým kulturním účelům.

Náměstí však musí zároveň sloužit jako štace jak občanům, tak studentům, rozptýleným v přilehlých školách, a v létě pak především turistům chtivým po poznání jednoho ze skvostů jižních Čech. Vzniká zde proto „studentský háj“ nabízející studentům, čtenářům z nedaleké knihovny, i lidem vracejícím se z práce svěží úkryt od rušné třídy, který je situovaný právě na straně školy a knihovny. Do rovnováhy s hájem se potom staví obnovený výběžek nejstarší české botanické zahrady, který už přímo z ulice svou atmosférou láká turisty a kolemjdoucí k navštívení a zároveň navrací její atmosféru zpět na náměstí, odkud byla kdysi násilně vytlačena.


Architektonické řešení

Náměstí by mělo plnit především funkci společenskou. Volná část náměstí je ohraničená ze západu vodní plochou s tryskami, na kterou navazuje háj druhu acer platanoides ´globosum´, sazeném v rastru 4 x 4 metry. Svým uspořádáním a vybaveností je tato část uzpůsobena pro odpočinek. Intimita je narušena organizovaností rastru, poskytující místu prostupnost a městského ducha. Tomu napomáhá i zvolení materiálů mobiliáře.

Z východu je plocha náměstí ukončena zatravněným pruhem s volně rostoucími stromy (Tilia Cordata, Fraxinus ornus, Prunus cerasifera, Acer tataricum) jenž dává tušit zahradu, zvýrazňuje její vstup a utváří celistvost ulice. Vstup do arboreta je nově řešen z východní strany – z ulice Dobrovského, která ústí k rybníku Jordán a tímto svým otevřením vybízí k přístupu více než dosavadní vstup na ulici Jiráskova a zároveň umožnuje její snadné napojení na cyklotrasu.


Prostor náměstí je členěn dilatačními spárami v litém betonu, které jsou uspořádáním stylizovány do písmen T G M, a funkčně vytváří interaktivní světelnou instalaci.

Jeden člověk nic nezmůže, dva lidé změní barevný tón celého náměstí. Ve večerních hodinách je nasvícení plochy LED diodami tří základních barev RGB (červená, zelená, modrá) umístěnými ve spárách ovládáno šesti nášlapnými dlaždicemi. Kombinace vytváří škálu barevných variací. Přes den tato čidla ovládají intenzitu mlhoviště.

Z hodnocení poroty:

Sebevědomé a invenční řešení, jednoduchý návrh s výrazným studentským hájem korespondující s oběma školami a knihovnou, doporučujeme však lepší napojení plochy náměstí směrem k fasádě knihovny. Začlenění sochy do studentského háje s vyváženou zádlažbou a záměr nápisů ve svítidlech s odkazem na T.G.Masarka je citlivým zdůrazněním charakteru náměstí. Vodní prvek vhodně odděluje zelenou zónu od zádlažby. Odpočinková zóna ve východní části vhodně dopňuje studentský háj a obě spolu korespondují v různých denních dobách. Na východní straně náměstí doporučujeme uvážit změnu parkovacích stání na šikmé či kolmé z důvodu vyšší kapacity, zhodnotit srozumitelnost světelných nápisů a upřesnit výběr mobiliáře ve studentském háji. Doporučujeme zvážit úpravu zeleně s důrazem na pietu sochařského díla a průhled na sochu z plochy náměstí.

Termín konání soutěže: 12. 10. – 30. 11. 2012

Počet odevzdaných návrhů: 51

Porota: Jiří Fišer, Jaromír Kročák, Jiří Plašil; náhradníci: Jan Stach, Dagmar Buzu

Ceny a odměny celkem: 310 tis. Kč

http://www.cka.cc/souteze/vysledky/namesti-t.-g.-m.-tabor

1 komentář:

  1. 51 navrhu v anonymni architektonicke soutezi >>> kolik projektu na verejny prostor dostalo vase mesto? MV

    OdpovědětVymazat