25. 9. 2012

Studie sportovní haly Písek / SYNC Architecture

V roce 2007 proběhla v Písku architektonická soutěž na novou sportovní halu. Přestože se sešlo několik skvělých projektů (vítězný od atelieru 4DS), celý záměr se dosud nerealizoval a investiční priority nového zastupitelstva se přesunuly k plaveckému bazénu. Jeden z nejzajímavějších návrhů byl od SYNC Architecture.
 
Účel a poslání soutěže: Nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení (tvarového, dispozičního a provozního) stavby „Všesportovní haly v Písku“, která splní požadavky vyhlašovatele a následně zadat vítězi soutěže veřejnou zakázku na zpracování všech navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedené stavby do užívání.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Víceúčelová sportovní hala je kompaktní objekt, který ve svém objemu reflektuje syntézu množství společenských aktivit. Za jejich společnou hmotovou platformu považujeme  obecný pravoúhlý objem, obsahující veškeré jsoucno polyfunkčního prostoru bez rozdílu pleti jednotlivých společenských disciplín. Každá jednotlivá aktivita má pak právo na své hmotové sebevyjádření a podle vlastních potřeb kolektivní krabici deformuje. Pružná kůže elementárního objemu dovoluje vnitřním funkcím se na něm podepsat.

Nejvýraznější nafouknutí propsal do hmoty provoz sportovní haly. Silueta této deformace plynule přechází až na úroveň 2NP, kde její vnoření do hmoty vytváří autonomní terasu. V opozici stojí veškeré vstupy do objektu, které rigidní geometrii hmoty lokálně prolamují. Vytváří zálivy hmoty a v parteru signalizují možnosti, kudy vstoupit do objektu. 

V důsledku lokalizace stavební parcely je hmota sportovní haly umístěna níže než okolní zástavba. Z přiléhající urbánní tkáně je proto hala vnímatelná v plném objemu. Vizuálně atraktivní se tím stáva především organická střešní krajina sportovní haly. Vnímání dynamického tvarování haly graduje při kompresi vizuálního zážitku při průjezdu  dopravními tepnami, které protínají řešené území. 

Různá vzdálenost pozorovatele generuje různé vizuální dojmy. Při nejbližším pohledu z parteru se hmota jeví jako racionální objekt, pevně usazený do svahu. Výsledný mentální obraz je pak konstruktem vrstvení jednotlivých vizuálních obrazů a prožitků. Tyto prožitky získávají na intenzitě při interiérovém osvětlení, kdy díky vyabstrahované polopropustnosti fasáního pláště nabývá hala nových vizuálních kvalit. 

 Výsledná hmota je v naprosté symbióze s morfologií urbánní tkáně, do které je hmota zasazena . Její měkké tvarování zjemňuje objem sportovní haly. Výsledný objem pokrytý jednolitou fasádní kůží přebírá hmotovou dominanci celého území.

Žádné komentáře:

Okomentovat