1. 1. 2012

Diplomní projekt Univerzitní knihovny JČU


Základním motivem bylo vytvořit dům, který by svojí flexibilitou obstál v kontextu technologického vývoje knihovnictví v 21.století. Nejedná se tedy o monofunční skladiště knih, ale prostorový koncept, který slouží k setkávání a výměně informací.

Knihovna by měla poskytovat klid ke studiu a zároveň možnost společenské interakce, která nám dává nové podněty a zpětnou vazbu založenou na realitě, nikoliv uzavřenosti akademické obce. Sociologické vazby tvoří schéma pro fyzický vzhled stavby.


Multifunkční betonový skelet je otevřený a umožňuje flexibilitu v čase. Počítačové terminály, samostatná studijní místa, teamové studovny a přednáškové místnosti jsou společně s regály volného výběru volně rozmístěny kolem centrálního atria.

Vytváří se tak přirozená místa pro studium, relaxaci i diskuzi. Pokud se v budoucnosti změní technologie správy informací a knihu nahradí jiné médium, pořád nám zůstane flexibilní prostor, využitelný v nových souvislostech.

 " ... social, communications, knowledge and interactive center, where books, workstations, consuelling and tutoring would be available." OECD strategy 2002 

Projekt vznikl v roce 2006 na Fakultě architektury ČVUT pod vedením ing. arch. Vladimíra Krátkého a ing. arch. Luise Marqueze. Autor: ing. arch. Miroslav Vodák

Žádné komentáře:

Okomentovat